Jubilejní koncert Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity

Pod záštitou rektora Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. se v pátek 17. listopadu 2006 v sále Vesmír Vysoké školy báňské Technické univerzity uskutečnil jubilejní koncert Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity nazvaný „XXXX roků zpívání s Lumírem“. Tři hodiny trvající jubilejní koncert se stal doslova manifestační oslavou zakladatele sboru, profesora Lumíra Pivovarského. Shodou okolností bylo navíc možné spojit 40. výročí založení sboru se sbormistrovým životním jubileem – prof. Pivovarský se 4.listopadu ve zdraví dožil krásných 75 let.Jan Mazurek, pátek 1. prosince 2006
Magazín > Sborový život

V početném publiku, které si koncert přišlo poslechnout, měli převahu bývalí zpěváci akademického sboru, nechyběli ani sbormistrovi přátelé, kolegové a obdivovatelé.

V úvodu koncertu vystoupil se svou gratulací družební Vysokoškolský pěvecký sbor „Mladost“ Univerzity Mateja Bela ze slovenské Banské Bystrice se svým uměleckým vedoucím Milanem Pazúrikem , který pozoruhodným způsobem přednesl především Hrušovského kompozici Zahučaly chladné vetry. A pak už přišly chvíle jubilujícího sboru – v pestrém, ale přitažlivém kaleidoskopu se sbor – veden Lumírem Pivovarským, Tomášem Novotným a jubilantovými žáky (Ivanou Kleinovou, Petrou Rašíkovou, Janem Spisarem a Jiřím Šimáčkem) – představil v duchovních i světských artificiálních kompozicích, početných úpravách našich i zahraničních lidových písní a ve sborových úpravách písní Jaroslava Ježka.

Některé okolnosti koncertu – jeho neobvyklá délka, pestrá programová stavba, střídající se sbormistři – mohly, povrchně nahlíženo, ohrožovat jeho kontinuitu. Opak byl ale pravdou! Vysokoškolský pěvecký sbor se v radostné tvůrčí atmosféře představil jako zkušené, umělecké požadavky respektující, současně však i hravé těleso, zvládající velmi náročné požadavky interpretace sborových skladeb minulé doby i současnosti. Prokázal potěšitelný smysl pro interpretační odlišnost sborových úprav písní jednotlivých národů – nádherně vyzněly Trávnice Alfréda Zemanovského v podání ženské části sboru. Duchovní kompozice de Vittorii (Vere languores nostros) a především Bortňanského (Cheruvímskaja pesň) se vyznačovaly vážností interpretačního přístupu a zvukovou krásou. Sbor se tvořivě „vypořádal“ s požadavky sborů Josefa Suka, Antonína Tučapského, Antonína Dvořáka… Zaujal lyrikou i rozverností projevu v úpravách písní Jaroslava Ježka.

Toto stručné hodnocení zdaleka nemůže postihnout celkovou nesmírně inspirativní atmosféru koncertu. Zpěvačky a zpěváci obou zúčastněných sborů, sbormistři i průvodkyně programem koncertu (Dagmar Misařová, Jana Strýčková, Pavla Dědičová, Marcela Tylečková) připravili důstojnou, lidsky hřejivou oslavu čtyřicetileté existence ostravského akademického sboru i dlouholeté umělecké a umělecko-pedagogické činnosti jeho sbormistra Lumíra Pivovarského. Člověka, umělce a hudebního pedagoga, jehož plodný život vybízí k následování.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)