Jirkovský dětský sbor – 60 let (CD)

O významu, potřebě a nenahraditelnosti sborového zpěvu i v současné uspěchané době preferující počítačovou techniku, znalost cizích jazyků a oblast nonartificiální hudby, svědčí jednoznačně vznik mnoha nových mladých, spíše komorních pěveckých sborů, umožňujících svým členům maximální možnost individuálního uplatnění. Na druhé straně však tradiční sbory dospělých často stárnou a potýkají se s modernizací svého převážně klasického repertoáru, a s problémy souvisejícími s nutnou výměnou zpěváků zápasí někdy marně i sbory dětí a mládeže.Jiří Kolář, pondělí 22. ledna 2007
Magazín > Sborový život

Jirkovský dětský sbor slaví 60 let

Podobným případem se stal i známý Jirkovský dětský sbor (JDS), který pro stále se zmenšující počet zpěváků musel na podzim letošního roku ukončit svou velice úspěšnou činnost. Jeho posledním významným uměleckým počinem byl Slavnostní koncert, který se konal dne 27. května 2006 v Kulturním domě Z. Glückseliga v Jirkově u příležitosti 60. výročí založení sboru. Jako připomínku těchto památných okamžiků vydal pak JDS dvě CD, první s kompletním živým zvukovým záznamem tohoto koncertu, na němž spoluúčinkoval i Dětský pěvecký sbor Radost Praha a Ženský komorní sbor Jirkov, a druhé, reprezentační, s částí záznamu, na němž se JDS přímo podílel, a nahrávkami několika dalších skladeb vytvořenými v prostorách ZUŠ Jirkov. (CD lze stále ještě získat na adrese Lada Bečková, Generála Svobody 1724, 431 11 Jirkov)

Jirkovský dětský sbor založil v roce 1946 nositel Ceny Františka Lýska, Bedřicha Smetany a Zlatého odznaku UČPS s granáty Jaroslav Cyrus, který stál v jeho čele až do roku 1985. Za dobu jeho dirigentského působení získal JDS řadu významných ocenění, především pak Zlatou palmu v Národní soutěži dětských sborů v Olomouci. V roce 1985 převzal jeho dirigentskou taktovku Petr Ježil a po něm sbormistryně Lada Bečková a Magda Martincová, které také realizovaly všechny nahrávky tohoto jubilejního CD.

Najdeme na něm celkem 19 skladeb a úprav lidových písní českých autorů 20. století, z nichž mnozí jsou pevně spojeni s Jirkovskou skladatelskou soutěží iniciovanou J. Cyrusem a zaměřenou na tvorbu sborových skladeb pro školní dětské sbory. Většina děl oceněných v této soutěži si získala trvalé místo v repertoáru našich dětských sborů a dodnes se objevuje v jejich koncertních programech. Pro své CD si JDS vybral z této bohaté nabídky „Uspávací“ a „Rýmovací“ z cyklu M. Raichla „Desítka písniček z gramofonu Jendy Bendy“ a oblíbené písně „Jdeme slavně ulicí“ a „U nás v kapele“ jednoho z „dvorních“ skladatelů JDS V. Neumanna. I většina dalších programových čísel patří k zlatému fondu české dětské sborové tvorby – P. Eben: Jarní, Z. Šesták: Zimní ukolébavka, M. Raichl: Rekviem za Lidice, nebo skladby důvěrného přítele sboru J. Hanuše: Na svatého Jiří, Divoké husy nebo Radost (věnováno sboru). Jako autory úprav lidových písní zvolil JDS M. Uherka a Z. Lukáše, jehož sbor „Zpívejte, ptáčkové“ poskytl na Slavnostním koncertu i jubilejním CD prostor pro ukázku spolupráce JDS s Ženským komorním sborem Jirkov. Uvedený výčet doplňují vhodně ještě skladby O. Kvěcha: Oblázek (věnováno), J. Maláska: V naší ulici a spirituál „Bim – bam“ v úpravě P. Ježila.

Jako celek si zaslouží jubilejní komplet JDS jednoznačnou pochvalu. Jeho výkon charakterizuje příjemný zvuk a zvláště v prvé části „studiových“ nahrávek spolehlivá intonace s vyrovnaným unisonem, pružný rytmus, vzorná artikulace, logické využití dynamiky při koncepci skladeb, výstavbě frází nebo vypracování kánonického vícehlasu. Živá koncertní nahrávka již poněkud postrádá předchozí jednotu hlasových skupin a intonační jistotu na vrcholech klenby některých vypjatějších frází. V každém případě jde však vzhledem ke komornímu obsazení sboru (podle fotografie měl v době nahrávky pouze patnáct zpěvaček) o úctyhodné, nečekaně kvalitní interpretace a je opravdu škoda, že tento tradiční, velmi dobře vedený dětský sbor již svou činnost ukončil.

Odchází s ním tak trochu i vynikající projekt Jirkovského festivalu a skladatelské soutěže, který vytvořil v 70. a 80. letech minulého století opravdové souznění tvorby převážné většiny našich skladatelů s potřebami školních dětských sborů. Dovolte mi proto, abych při tomto loučení s JDS připomněl ještě alespoň některá díla, která na Jirkovském festivalu spatřila světlo světa – P. Eben: Co se za den zažije, Zvědavé písničky, Podzimní a zimní lidové písně, I. Hurník: Instrumenty, Červnová noc, Slovníček kontrapunktu I, Variace na myší téma, Z. Lukáš: Ze Špalíčku, Máj, Tři dětské sbory s průvodem houslí, Počitadla, Hádanky, Čarohrátky, J. Málek: Čtyři o zvířátkách, Tři před spaním, Kontrapunkty pro nejmenší, Jarní popěvky, Královničky, Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera rustica de jitrnicis, Ukolébavky pro dospělé, Zmařená kantáta, V. Neumann: Zázračná muzika, Cancáty a jiné fóry pro snaživé dětské sbory, Roztančíme celou zem, Různá počasí, J. Teml: Všelijaké písničky, Písničky z trávy, Písničky na prázdniny i do školy, Čtyři písničky pro maminky, tatínky, babičky a dědečky, Písničky o zvířátkách a metru. Svými skladbami přispěli k úspěchu Jirkovské skladatelské soutěže ale i další skladatelé jako např. L. Bárta, J. Bůžek, J. Dostalík, E. Douša, V. Felix,, J. Feld, F. Gause, M. Haase,, J. Herden, V. Kalabis, P. Klapil, C. Kohoutek, J. Krček, I. Loudová, V. Riedlbauch, J. Říha, J. Smolka, K. Sodomka a řada dalších.

Festival s podobnou skladatelskou soutěží nám určitě chybí. Ale sbory nejen zanikají, ale i vznikají a s jejich existencí se rodí i nové, zajímavé životaschopné myšlenky. Zkusme tedy vypsat konkurz na renesanci podobného Jirkovského festivalu a skladatelské soutěže. Najde se jejich nový organizátor?


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)