VOKS (Volné komorní sdružení)

smíšený sbor • Praha


založen v roce 2001

ukončil činnost v roce 2010

zřizovatel VOKSKronika sboru


2011

leden

Adventní koncert komorního sboru VOKS Praha

Adventní doba není pouze časem, kdy se připravujeme na blížící se vánoční svátky, ale také časem plným koncertů a kulturních zážitků. Pro hudební tělesa je potom dobou, ve které chtějí potěšit všechny své posluchače a pokud možno také navodit slavnostní atmosféru v každém z nás. Nejinak tomu bylo i v případě adventního koncertu komorního sboru VOKS Praha, který se uskutečnil dne 5. 12. 2010 v Husově sboru ve Vršovicích.

V úvodu koncertu zazněla skladba současného autora estonského původu Arvo Pärta Bogorodice Děvo, která byla vystřídána opět dílem žijícího autora, tentokrát ovšem původu českého – VOKS Praha zazpíval skladbu Zdeňka Tošnara Pater noster. Ani v následujících okamžicích VOKS Praha neopustil sféru a capella děl a zazpíval tři skladby francouzského skladatele Francise Poulenca – Videntes stellam, Hodie Christus natus est (z cyklu Vánoční moteta) a Salve Regina. Zpěváci si poté mohli odpočinout, neboť na řadu přišla varhanní vsuvka v podání Jiřiny Dvořákové – Marešové, která zahrála Pastorale skladatele Césara Francka. Na řadu se pak opět dostal komorní sbor VOKS Praha. Zazněly barokní kusy Hear my Prayer a Remember not, Lord, our offences z pera Henryho Purcella. V následujících skladbách – Hymnus ad laudes in festo SS. Trinitas a Biblické písně (č. 8 Popatřiž na mne a č. 10 Zpívejte Hospodinu, upr. Kryštof Spirit) českého autora Antonína Dvořáka – se sbor VOKS Praha a Jiřina Dvořáková – Marešová spojili ve vzájemné spolupráci. Následovala opět skladba pro varhany od Césara Francka, tentokráte Piece heroique. Konec koncertu už poté patřil dílům vánočním či alespoň slavnostním – zaznělo Adeste fideles Jana Nováka, Byla cesta a Co to znamená medle nového (obojí v úpravě Kryštofa Spirita) a na samotný závěr pak Alleluja Romualda Twardowskeho.

VOKS svým adventním koncertem zakončil nejen rok 2010, ale (s myšlenkou, že v nejlepším se má přestat) také svou činnost. Komorní sbor VOKS Praha a jeho sbormistryně Martina Spiritová tímto děkují všem svým posluchačům za projevenou náklonnost a do roku 2011 přejí jen to dobré.

Za komorní sbor VOKS Praha Veronika Hoppová
2010

listopad

Koncert barokní hudby – Purcell vs. Zelenka

Ohlédnutím za nedávno uplynulou Památkou všech věrných zesnulých byl koncert komorního sboru VOKS Praha a jeho hostů, který se uskutečnil dne 9. 11. 2010 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. VOKS Praha v programu s názvem „Purcell vs. Zelenka“ představil krásný barokní program, který sestával ze skladeb dvou světově proslulých barokních autorů – Henryho Purcella a Jana Dismase Zelenky.

V úvodu koncertu zazněla pod taktovkou Martiny Spiritové skladba J. D. Zelenky Sub tuum praesidium, kterou hrou na varhanní pozitiv doprovodila již tradičně Jiřina Dvořáková – Marešová. Následovala dvě kratší a capella díla z odkazu H. Purcella Hear my Prayer, O Lord a Remember not, Lord, our offences. Spolu s Jiřinou Dvořákovou – Marešovou dále sbor představil působivé dílo H. Purcella Music for the Funeral of Queen Mary. Poté se sbor vrátil k tvorbě J. D. Zelenky a zazpíval a capella skladbu Caligaverunt oculi mei.

Závěr koncertu patřil jednomu z vrcholů české barokní tvorby. VOKS Praha pod vedením Kryštofa Spirita a za doprovodu komorního orchestru (ve složení Jana Táborská – flétna, Antonín Burda – housle, Zuzana Virglerová – violoncello a Jiřina Dvořáková – Marešová – varhanní pozitiv) provedl nádhernou mši Missa de Requiem in c J. D. Zelenky, ve které se v sólových partech představili Martina Spiritová (soprán), Helena Lisá (alt), Stanislav Kneifl (tenor) a Marek Leitl (bas).

VOKS Praha a jeho hosté spolu s publikem díky povedenému koncertu s krásnou atmosférou uctili Památku všech věrných zesnulých a tímto děkují farnosti kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři za zprostředkování pro všechny jistě nezapomenutelného večera.

Za VOKS Praha Veronika Hoppová2010

říjen

Slavnostní koncert – Vinohradské zvony

V červnu letošního roku vystoupil komorní sbor VOKS v Praze – Vinohradech v rámci benefičního koncertu, jehož výtěžek byl věnován Husově sboru na Vinohradech. Díky mnoha štědrým dárcům se záměr umístit do věže budovy Husova sboru architekta Pavla Janáka zvony realizuje, VOKS proto přijal pozvání místní evangelické obce a spolu s dětským pěveckým sborem Rolnička vystoupil na slavnostním koncertě, který byl koncipován jako poděkování těm, kteří na vinohradské zvony přispěli.

V první části koncertu vystoupil dětský pěvecký sbor Rolnička Praha pod vedením sbormistra Karla Virglera. V jejich podání a za doprovodu klavíristy Ondřeje Konopy zazněly skladby Petra Ebena, Antonína Dvořáka či Zdeňka Lukáše. V druhé polovině koncertu se představil komorní sbor VOKS Praha se sbormistryní Martinou Spiritovou. Publiku představili a capella cyklus Antonína Tučapského In honorem vitae (části Ne forte credas, Iam satis a Eheu fugaces), skladbu Alleluja Romualda Twardowskeho, Salve Regina Francise Poulenca či Otče naš Alexandra Vujiće. Za varhanního doprovodu Ondřeje Konopy zazněly v podání VOKSu také dvě písně z cyklu Antonína Dvořáka Biblické písně – č. 8 Popatřiž na mne a č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou (upravil Kryštof Spirit). V závěru koncertu se spojily oba účinkující sbory i oba sbormistři a v jejich podání zazněla skladba Panis angelicus Césara Francka. Taktovky se ujal Karel Virgler, Martina Spiritová potom zazpívala sólový sopránový part, na varhany všechny doprovodil Ondřej Konopa.

Komorní sbor VOKS Praha tímto ještě jednou za sebe i evangelickou obec Husova sboru na Vinohradech děkuje všem, kteří umožnili, že jedna z mnoha dominant královských Vinohrad bude mít to, na co tolik let čeká – vytoužené vinohradské zvony.

Za komorní sbor VOKS Praha Veronika Hoppová
2010

září

Benefiční koncert VOKSu pro Husův sbor na Vinohradech

Jedním z posledních vystoupení komorního sboru VOKS Praha v uplynulé sezóně byl koncert, jehož výtěžek byl věnován Husově sboru na Vinohradech. Mezi jednu z mnoha dominant Královských Vinohrad jistě patří i budova Husova sboru architekta Pavla Janáka, jejíž komplexní rekonstrukce byla letos dokončena. Architekt Pavel Janák si vždy přál, aby byly do věže sboru umístěny zvony, jeho přání ale nebylo dosud splněno. Za tímto účelem proběhla veřejná sbírka, stejné pozadí mělo i koncertní vystoupení VOKSu, které se uskutečnilo 8. 6. 2010 od 19:30 právě v Husově sboru na Vinohradech.

Koncert komorní sbor VOKS Praha pod vedením Martiny Spiritové zahájil barokní skladbou Music for the Funeral of Queen Mary skladatele Henry Purcella (části The Queen´s Funeral March, Funeral Sentences, Canzona, The knowest, Lord), o varhanní doprovod se postarala Lucie Žáková. Poté spolu se sborem VOKS Praha provedla Une Jeune Pucelle francouzského autora Jean-Francois Dandrieua. Následovalo a capella vystoupení sboru, který zazpíval mši Claudia Monteverdiho Messa a cuattro voci (části Kyrie, Gloria a Agnus Dei), vystřídala jej pak samotná varhanice, která zahrála dvě části skladby Labyrint světa a ráj srdce českého autora Petra Ebena – Prolog a Sladké okovy lásky. Závěr koncertu už poté patřil pouze sboru VOKS Praha. V jeho podáni posluchači slyšeli skladbu Alleluja Romualda Twardowskeho, Ave Maris Stella Tronda Kverna a tři části cyklu In honorem vitae českého skladatele Antonína Tučapského – Ne forte credas, Iam satis a Eheu fugaces. Po dlouhém potlesku VOKS Praha přidal rozvernou a capella variaci na známou píseň When the Saints Go Marching In s názvem Saints Fugue.

VOKS Praha, jeho sbormistryně Martina Spiritová a varhanice Lucie Žáková za celý evangelický sbor na Vinohradech děkují všem posluchačům, kteří na jistě krásný koncert zavítali a svou návštěvou a finančním darem přispěli na zvony pro vinohradský Husův sbor.

Veronika Hoppová, VOKS Praha2010

září

Závěrečný koncert komorního sboru VOKS Praha

Posledním koncertem komorního sboru VOKS Praha v sezóně 2009/2010 bylo vystoupení k 10. výročí postavení kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze – Strašnicích. Koncert proběhl 17. 6. 2010 pod vedením sbormistryně Martiny Spiritové, kromě VOKSu Praha na něm vystoupili varhaníci Carlos Arturo Guerra Parra, Marie Zahrádková a Lucie Žáková.

V úvodu koncertu zazněla barokní mše Claudia Monteverdiho Messa a cuattro voci (části Kyrie, Gloria a Agnus Dei), poté španělský varhaník Carlos Arturo Guerra Parra předvedl skladbu Offertoire pour le Jour de Paques „O filii et filiae“ autora Jeana Francoise Dandrieua. Za doprovodu varhanice Lucie Žákové VOKS Praha zazpíval dvě díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky Sub tuum praesidium a Caligaverunt oculi mei. Následovala Canzona d moll Jeana Langlaise v podání varhanice kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze Strašnicích Marie Zahrádkové. Spolu s Lucií Žákovou poté VOKS přednesl barokní Music for the Funeral of Queen Mary skladatele Henryho Purcella (části The Queen´s Funeral March, Funeral Sentences, Canzona, The knowest, Lord), Lucie Žáková sama pak zahrála tři části varhanního cyklu Labyrint světa a ráj srdce českého autora Petra Ebena (Slavnost akademie, Nevědomost učených a Klamný příslib zlatého věku). Závěr koncertu patřil sboru VOKS Praha, v jehož podání posluchači slyšeli skladby Alleluja Romualda Twardowskeho, Ave Maris Stella Tronda Kverna a Otče náš Alexandra Vujiće.

Tímto koncertem se komorní sbor VOKS Praha spolu se sbormistryní Martinou Spiritovou rozloučil s koncertní sezónou 2009/2010 a těší se na jistě krásnou a bohatou sezónu 2010/2011.

Veronika Hoppová, VOKS Praha2010

září

Zahájení koncertní sezóny 2010/2011 – komorní sbor VOKS Praha

Komorní sbor VOKS Praha zahájil svou koncertní sezónu 25. 9. 2010 vystoupením v jihočeské Velké Lhotě v horním kostele Evangelického tolerančního areálu, které proběhlo v rámci 6. koncertní sezóny Velká Lhota 2010. Na koncertě se spolu s VOKSem představil i místní komorní sbor Festivia chorus se sbormistryní Jitkou Čudlou.

V první části koncertu vystoupil komorní sbor Festivia chorus pod vedením Jitky Čudlé. V jejich podání zazněly skladby Cantate Domino Hanse Leo Hasslera, Panis angelicus Claudia Cascioliniho, Chi la gagliarda Baldassara Donatiho, Vezosette nimfe Giovanniho Gastoldiho a Heroes, pugnate viri Jacoba Handla Galluse. Sbor Festivia chorus se s publikem rozloučil dvěma díly českého autora Jiřího Laburdy Ave Regia a Tu es Deus.

Druhá část koncertu pak patřila komornímu sboru VOKS Praha pod vedením Martiny Spiritové. Své vystoupení sbor zahájil barokní mší Claudia Monteverdiho Messa a cuattro voci (části Kyrie, Gloria a Agnus Dei), dále v programu zazněly skladby Alleluja Romualda Twardowskeho, Ave Maris Stella Tronda Kverna, Otče náš Alexandra Vujiće či tři části cyklu In honorem vitae českého skladatele Antonína Tučapského – Ne forte credas, Iam satis a Eheu fugaces. V závěru koncertu se VOKS Praha spojil se sbormistryní Jitkou Čudlou, která usedla za varhany, a spolu provedli dvě z Biblických písní Antonína Dvořáka v úpravě Kryštofa Spirita – č. 8 Popatřiž na mne a č. 10 Zpívejte Hospodinu.

Sbor VOKS Praha srdečně děkuje komornímu sboru Festivia chorus za pozvání do Velké Lhoty a těší se na další spolupráci.

Veronika Hoppová, VOKS Praha
2010

duben

Zvony pro Vinohrady

Mezi jednu z mnoha dominant Královských Vinohrad jistě patří i budova Husova sboru architekta Pavla Janáka, jejíž komplexní rekonstrukce byla letos dokončena. Architekt Pavel Janák si vždy přál, aby byly do věže sboru umístěny zvony, jeho přání ale nebylo dosud splněno. Proto proběhla veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude věnován k naplnění „odkazu otců zakladatelů“. Za stejným účelem proběhne v Husově sboru na Vinohradech koncert, na nějž bychom vás rádi pozvali a jehož výtěžek bude rovněž věnován na vinohradské zvony.

Koncert se uskuteční v úterý 8. 6. 2010 od 19:30 (Husův sbor, Dykova 1, Praha 10 Vinohrady) a s pestrým programem se představí komorní sbor VOKS Praha se sbormistryní Martinou Spiritovou. Na koncertě zazní skladby H. Purcella, C. Monteverdiho, R. Twardowskeho, T. Kverna, A. Tučapského a jiných. Jak host VOKSu vystoupí Lucie Žáková (varhany). Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem podílet se na pomoci pro Husův sbor a jeho zvony.

Husův sbor Vinohrady a VOKS Praha
Vstupné dobrovolné2010

březen

Česká duchovní hudba

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (VUS UK) je nejstarším akademickým sborovým tělesem v České republice, zároveň patří mezi jedny z nejlepších neprofesionálních sborů u nás. Komorní sbor VOKS Praha proto s radostí přijal pozvání na společný koncert v rámci cyklu „Česká duchovní hudba“, který se uskutečnil 23. března 2010 v Modlitebně Českobratrské církve evangelické v PrazeVinohradech.

Jak již napovídá název koncertu, sbory VUS UK a VOKS Praha do svého programu zařadily výhradně duchovní skladby českých autorů. Koncert zahájil VUS UK a to dílem Missa brevis in F, op. 21 Zdeňka Fibicha. Mše zazněla pod vedením sbormistra Jiřího Petrdlíka, sbor na varhany doprovodil Petr Čech. Poté přišel na řadu VOKS Praha se svým barokním programem – pod vedením Martiny Spiritové zazněly dvě krátké skladby Jana Dismase Zelenky Sub tuum praesidium a Caligaverunt oculi mei. Poté sbor za doprovodu varhanního pozitivu (Jiřina Dvořáková – Marešová) a komorního tělesa (Jana Táborská – flétna, Antonín Burda – housle, Zuzana Virglerová – violoncello) předvedl pod taktovkou Kryštofa Spirita Zelenkovu mši za zemřelé Missa de Requiem in c. Sólové party zazpívali Renata Pušová (soprán), Helena Lisá (alt), Jan Němeček (tenor) a Jan Pohlodek (bas).

Závěr koncertu potom patřil oběma sborovým tělesům. Sbory VUS UK a VOKS Praha se spojily a pod vedením Kryštofa Spirita a Jakuba Zichy zazpívaly výběr z cyklu Biblické písně Antonína Dvořáka (v úpravě Kryštofa Spirita a Jakuba Zichy).

Veronika Hoppová, VOKS Praha2010

únor

VOKS Praha jako host na festivalu Canti veris Praga

Komorní pěvecký sbor VOKS Praha vystoupil v sobotu 20. února 2010 jako pomyslná závěrečná třešinka na dortu při koncertě v rámci Mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše Canti veris Praga. Festival, jehož organizaci zaštítila společnost Music Travel Agency, se uskutečnil ve dnech 18. – 21. února 2010 v Praze a vystoupila na něm řada pěveckých těles domácích i zahraničních.

Podle zaměření celého festivalu byl sestaven i program sboru VOKS Praha – zazněly výhradně skladby z oblasti soudobé vážné hudby a to jak českých, tak i zahraničních autorů. V úvodu koncertu VOKS zazpíval krátkou, ale o to efektnější skladbu „O nata mecum“ českého autora Jana Nováka, po ní zazněla působivá skladba „Ave Maris Stella“ norského skladatele Tronda Kverna. Následoval výběr z cyklu Antonína Tučapského In honorem vitae – VOKS Praha zazpíval části Ne forte credas, Iam Satis a Eheu, Fugaces. Jako poslední skladba a capella zazněl Otče naš autora Alexandra Vujiće. Zatímco se zpěváci VOKSu přemísťovali na kúr kostela sv. Salvátora, kde celý koncert probíhal, zazněla silně emotivní skladba pro trubku a varhany Modlitba za padlého vojáka českého skladatele Dalibora C. Vačkáře v podaní hostů VOKSu Praha – Jiřího Bachtíka (trubka) a Jiřiny Dvořákové – Marešové (varhany). V závěru koncertu se všichni účinkující spojili a pod vedením sbormistryně Martiny Spiritové, která řídila celý koncert, zazněl slavnostní Žalm 67 žijícího českého autora Otomara Kvěcha. Koncert VOKSu Praha se tak stal opravdu důstojnou tečkou za letošním ročníkem festivalu Canti veris Praga.

Veronika Hoppová, VOKS Praha
2010

leden

… o magnum mysterium…. aneb Adventní koncerty sboru VOKS Praha

… o magnum mysterium…. aneb Adventní koncerty sboru VOKS Praha

Původně komorní smíšený sbor VOKS Praha plánoval řadu tří adventních koncertů …o magnum mysterium…, jeden v Praze a dva mimo hlavní město. Koncert 18. 12. 2009 v rotundě Cyrila a Metoděje v Týnci nad Sázavou byl ale ze strany pořadatele zrušen. Přesto se sboru podařilo navodit předvánoční atmosféru alespoň v Praze (6. 12. 2009 v kostele sv. Václava v areálu PL v Bohnicích) a ve farním kostele ČCE v Krucemburku (20. 12. 2009).

Zazpívat v předvánočním čase v kostele sv. Václava v Bohnicích se stalo pro sbor VOKS Praha nedílnou součástí adventu. Místo zůstává rok co rok stejné, věrní posluchači si také možnost zaposlouchat se do krásných tónů písní (nejen) vánočních nenechají ujít, jediné, co se mění, je program koncertu. Ten letošní zahájil výběr z Liturgie ruského romantického skladatele Sergeje Rachmaninova. VOKS zazpíval sedm částí – Slava Otcu, jedinorodnyj Syně; Priiditě, poklonimsja; Gospodi, spasi – Svjatyj Bože; Iže cheruvimy; Těbě pojem (se sólistou Janem Němečkem); Dostojno jest a Slava Otcu i Mnogoljetstvovanie. Po pravoslavné hudbě dostali prostor hosté VOKSu, Jiří Bachtík (trubka) a Miroslav Navrátil (varhany), v jejichž podání zazněla Suita D dur pro trubku a varhany německého pozdně barokního autora Georga Philippa Telemanna. Instrumentální část koncertu byla poté opět vystřídána částí vokální, ve které VOKS představil písně s vánoční tématikou. Zazněla dvojsborová skladba britského skladatele Benjamina Brittena A Hymn to the Virgin, vánoční O magnum mysterium současného amerického autora Dana Locklaira a Mary´s Magnificat současného britského skladatele Andrew Cartera se sopránovým sólem Kateřiny Svítilové. Na řadu poté opět přišli Jiří Bachtík a Miroslav Navrátil a to s barokní Suitou D dur pro trubku a varhany (Jeremiah Clark), z níž zazněly tři části – Prelude, Menuet a Rondeau. Závěr koncertu patřil VOKSu. V neobvyklé pětihlasé úpravě, kterou pro VOKS napsal Kryštof Spirit, zazněly tři známé koledy – Co to znamená medle nového, Byla cesta a Den přeslavný. Na samotném konci koncertu se všichni účinkující spojili a spolu publiku představili Žalm 67 pro smíšený sbor, trubku a varhany současného českého autora Otomara Kvěcha. Celý koncert proběhl pod vedením sbormistra Kryštofa Spirita.

Koncert v Krucemburku (20. 12. 2009) se nesl ve stejném duchu jako adventní vystoupení VOKSu v Praze. Jedinou, ale o to výraznější změnou byli hosté VOKSu. Za varhany usedla Jiřina Dvořáková – Marešová, dalo by se říci dvorní varhanice sboru, trubku vystřídal hoboj a sólistka Jaroslava Tajanovská. V jejich podání zazněl Koncert pro hoboj a varhany barokního skladatele Antonia Vivaldiho.

VOKS Praha svým zpěvem jistě navodil (před)vánoční atmosféru u nejednoho svého posluchače. Doufejme, že se tak stane i v příštím roce…2010

Sbor ukončil činnost v roce 2010.2009

listopad

VOKS Praha zahájil koncertní sezónu 2009/2010

Koncertní sezóna většiny hudebních těles začíná v září. Komorní sbor VOKS Praha ale svou činnost zahájil již o pár dní dříve – barokně laděným koncertem na Kuksu. Na konci srpna, 29. 8. 2009 sbor zazpíval v kostele Nejsvětější Trojice na zámku Kuksu, v místě, ke kterému se málokterý program hodí více než právě program sestavený z barokních skladeb. Koncert se uskutečnil v rámci projektu Theatrum Kuks 2009, který se koná pod záštitou ministra kultury ČR prof. Václava Riedlbaucha a hejtmana královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Na koncertě, pořadateli nazvaném Zelenka vs. Purcell, zazněla v úvodu skladba pro smíšený sbor a varhany Sub tuum praesidium J. D. Zelenky. Po ní následovaly dvě kratší vokální skladby H. Purcella Hear my Prayer a Remember, not Lord. I následující skladba pro sbor a varhany Music for the Funeral of Queen Mary pocházela z díla anglického barokního autora. Sbor se potom opět vrátil k tvorbě představitele české barokní hudby J. D. Zelenky. Zazněla a capella skladba Caligaverunt oculi mei a v závěru koncertu Requiem in c stejného autora. Na varhany sbor doprovázela Jiřina Dvořáková – Marešová, která se díky časté spolupráci s tělesem stala téměř dvorní varhanicí sboru, Zelenkovo Requiem in c potom zaznělo za doprovodu komorního orchestru. Celý koncert proběhl pod vedením Martiny a Kryštofa Spiritových.

Podruhé v sezóně se VOKS Praha, tentokrát pod vedením Kryštofa Spirita, představil 5. 10. 2009 na koncertě Pocta J. B. Foerstrovi, který se uskutečnil v rámci 13. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v městské části Praha 3 Nekonvenční žižkovský podzim. VOKS přijal pozvání zakladatele, organizátora a dramaturga festivalu MgA. Jiřího Hoška a na koncertě uspořádaném v kostele sv. Rocha představil pestrý program zahrnující hudbu snad všech stylových etap, od renesance až po hudbu 20. století. V úvodu koncertu zazněla barokní skladba pro sbor a varhany Music for the Funeral of Queen Mary H. Purcella, kterou na varhany doprovodila Jiřina Dvořáková – Marešová. Od baroka se sbor přesunul k období romantismu zařazením skladeb Scapulis suis J. B. Foerstera a Meditabor B. A. Wiedermanna. Poté se program opět vrátil k baroku, když zazněla Toccata in A anglického barokního autora H. Purcella v podání Jiřiny Dvořákové – Marešové. Následovala renesanční skladba T. L. de Victoria Ave Maria, kterou vystřídala Salve Regina francouzského neoklasicisty F. Poulenca. V závěru koncertu se sbor přesunul k tvorbě českých hudebních skladatelů. Zazněly dvě části z cyklu Čtyři písně o Marii B. Martinů (Zvěstování, Sen) a dvě skladby A. Dvořáka - Hymnus ad laudes in festo SS. Trinitatis v úpravě pro smíšený sbor a varhany a Biblická píseň op. 99, č. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou v téže úpravě.2009

Theatrum
Kuks, CZ2009

Nekonvenční žižkovský podzim
Praha, CZ2008

Premiéra skladby Žalm 67 (Otomar Kvěch)2008

Sborový cyklus Smíchovské benefice
Praha, CZ2007

Rozhlasová nahrávka Horák: Requiem (Český rozhlas)2007

Přehlídka sborového zpěvu
Hradec Králové, CZ2006

CD The Time of Christmas ()2006

Nekonvenční žižkovský podzim
Praha, CZ2005

Praga cantat
Praha, CZ

2. místo v kategorii vyspělé sbory2004

koncertní zájezd
Salzburg, AT2004

Svátky písní
Olomouc, CZ

vítěz kategorie v kategorii smíšené komorní sbory2003

Festival duchovní hudby Šumava Bayerischer Wald
Klatovy, CZ2003

Festival Musica ecumenica
Praha, CZ2001

Sbor byl založen roku 2001.2001

Mgr. Martina Spiritová zahájila činnost jako hlavní sbormistr2001

Kryštof Spirit zahájil činnost jako sbormistrPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)