Svatobor

smíšený sbor • Sušice


založen v roce 1860

35 členů

zřizovatel Městské kulturní středisko v Sušici

Jaroslava Hanusová
Villaniho 426
34201 SušiceUmělecké vedení

Josef Baierl

hlavní sbormistr

Daniel Čámský

sbormistr

Další spolupracovníci

Prof. Jitka Kovaříková

hlasový poradce

Kronika sboru


2023

prosinec

Premiéra skladby Torches (John Joubert)
Sušice, CZ2023

prosinec

Premiéra skladby Alleluia (Gordon Young)
Sušice, CZ2023

červen

Bad Kotzting, Německo

Společný koncert s Kotztinger Kammerchor2022

prosinec

Premiéra skladby Benedicamus Domino (Jan Kučera)
Sušice, CZ2022

listopad

Musica Orbis Gloria 2022
Praha, CZ

Stříbrné pásmo2022

listopad

Premiéra skladby Ej lásko, lásko (Z.Lukáš)
Praha, CZ2022

listopad

Premiéra skladby Vynálezy (V.Podroužek)
Praha, CZ2022

červenec

Nečtiny2022

červen

25. Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerische Wald 2022
Klenčí pod Čerchovem, CZ

Kostel sv.Martina při mši svaté2022

leden

Daniel Čámský zahájil činnost jako sbormistr2021

prosinec

Premiéra skladby A Concert Celebration (písně z muzikálů) (A.L.Webber)
Sušice, CZ2021

prosinec

Daniel Čámský ukončil činnost jako sbormistr

2021

červenec

Beskydy2019

prosinec

Premiéra skladby Zarathustra (Daniel Čámský)
Sušice, CZ2019

červen

Horní Lužice, Německo2019

leden

Prof. Jitka Kovaříková zahájila činnost jako hlasový poradce2018

říjen

Hudba nezná hranic
Sušice + Bad Kotzting, CZ2018

říjen

Premiéra skladby Te Deum (Antonín Dvořák)
Bad Kotzting, DE
2018

červen

Švýcarsko

Pozvání sboru Mannerchor Uetendorf na oslavu výročí 175. let založení mužského sboru
v partnerském městě Uetendorf - celkem 3 koncerty + drobná vystoupení2017

září

Balada pro banditu
Sušice, CZ2017

červenec

Koncertní zájezd Česko-Saské Švýcarsko

3 koncerty, 2x Děčín, 1x Nelahozeves2017

červenec

Premiéra skladby Mně se líbí paní nadlesní (Z.Svěrák)
zámek Nelahozeves, CZ
2016

Setkání západočeských sborů
Sušice, CZ2013

Festival sborového umění
Jihlava, CZ

bronzové pásmo v kategorii smíšené sbory2012

červenec

Volnost, rovnost, bratrství a láska

Tak zní odkaz zakladatelů Sokolského hnutí, které v těchto dnech oslavuje 150 let od svého založení.

Pěveckému sboru Svatobor se dostalo mimořádné cti, když nás pěvecký sbor Gaudium Praha přizval k účasti na hudebním doprovodu slavnostní mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě v neděli 1.července 2012, při příležitosti zahájení Sokolského sletu. Mši celebroval pan kardinál Dominik Duka.


Slavnostní okamžiky si každý musí prožít sám v sobě a je velice těžké se se slavností té chvíle dělit s někým, kdo u toho nebyl. Nevím, jak kdo to prožíval, když katedrálou kráčel průvod kardinála a krajanských spolků Sokola z mnoha zemí světa se svými historickými prapory. Klenbou se nesla zpívaná Sokolská hymna za zvuku zvonů chrámu sv. Víta a varhan a já měl v duchu před sebou svého tátu v Sokolském kroji…. A potom už se nesla katedrálou slavná mše D-dur Antonína Dvořáka - Lužanská v provedení našich dvou sborů a s doprovodem varhan.Pan kardinál při kázání vzpomněl zakladatelů Sokola a něco z jeho dlouhé historie. Připomenul nám, že vždy, když sokolové museli svléci a ukrýt své kroje, nebylo v naší zemi dobře.A protože sokolové byli účastníky prvního, druhého i třetího odboje, vyzval všechny přítomné, věřící i nevěřící, jakéhokoliv vyznání či bez vyznání, k účasti na čtvrtém odboji:

-odboji proti malověrnosti, -odboji proti lži a násilí, -odboji proti nespravedlnosti, i k odboji proti někdy vnucované blbé náladě. A tady se zase můžeme vrátit k sokolskému heslu: Volnost, rovnost, bratrství a láska.A potom jsem se ani nestyděl za slzy v očích, když chrámem burácely varhany a všichni účastníci zpívali Kde domov můj.Zvláštní poděkování patří vám, Zdeno Součková a Pepíku Baierle, naši sbormistři. Za to, že jste nás na něco takového připravili. Dokázali jste nás umravnit, naučili zpívat a při tom prožít tyto vzácné chvíle. Oba věnujete právě tomu celý svůj život a proto poděkování a lásku vám.Za Svatobory Ivan Čámský, prezident.2012

Premiéra skladby Vánoční (Luboš Fišer)
Sušice2011

Premiéra skladby Gloria (J.Teml)
Sušice2010

září

Josef Baierl obdržel čestné občanství

Klatovský deník ze dne 18.9.2010
autor článku Milan Kilián

"Sušičtí zastupitelé ocenili dlouholetou práci sbormistra pěveckého sboru Svatobor. Poctu, jaké se jen tak někomu nedostane, složili sušičtí zastupitelé na svém posledním zasedání dlouholetému sbormistrovi tamního pěveckého sboru Svatobor Josefu Baierovi. Ještě za jeho života ho jmenovali čestným občanem města, což je čin výjimečný v celé republice."


"Za posledních půl století udělila Sušice tři čestná občanství. Jedno v šedesátých letech a dvě letos. Na jaře Josefu Holíkovi, který byl v 19. století mimo jiné ředitelem sušického muzea, a nyní Pepíkovi. Je to člověk, který si to bezpochyby zaslouží. Pro Sušici udělal strašně moc, a kdyby každý zastupitel udělal pro Sušici alespoň zlomek toho, co on, tak by město bylo o třídu jinde. Je to člověk, který dělá svoji práci už dlouhé roky zcela nezištně, s nasazením a elánem. Vychoval několik generací zpěváků a v Sušici snad není rodina, jejíž alespoň jeden člen by neprošel jeho rukama,“ řekl Deníku k udělení čestného občanství sušický starosta Petr Mottl.Sám Baierl vzal gesto zastupitelů s nadhledem. „Překvapilo mě to, ještě se necítím tak starý. Ale když už se to stalo, tak se nedá nic dělat (smích). Chtěl bych říci, že jsem občanství dostal proto, že mám kolem sebe skvělé lidi a spolupracovníky a že mám možnost dělat to, co mi Pán Bůh nadělil, a že mohu dávat lidi dohromady,“ svěřil se uznávaný hudebník.Snad nejlépe ho charakterizuje článek, který jsme si dovolili převzít od Petry Hoblové z internetových stránek pěveckého sboru Svatobor: „Toto jméno bude navždy spojeno se zpíváním v Sušici. Snad každý zpěváček zná tohoto muzikanta, který muzice opravdu zasvětil celý svůj život. Myslím si, že snad každého člověka z našeho města přihlásila maminka alespoň do Broučků nebo do Sluníček. Já zpívám ve sboru už od čtyř let, a i když toho někdy máme po krk a remcáme, kolik akcí máme, jak málo volného času nám zbývá, a taky tohle a tamto, tak stejně pokračujeme, protože za tu legraci, co užijeme na zkouškách, na soustředěních a zájezdech, to určitě stojí. A za to za všechno děkujeme jednomu člověku, díky kterému má sušické zpívání dlouholetou tradici - Josefovi Baierlovi.“2010

září

Pozvánka na říjnové oslavy 150. jubilea Svatoboru

Zpěvem k srdci aneb Svatobor po 150 letech v sobotu 23. října 2010

Ano, je to pravda, ale nebojte se, nebudeme vážní a vy budete slzet smíchy, že si umíme dělat legraci z našich předků i sami ze sebe. Přijdete- li 23.10.2010 v 10. hodin ke kašně na sušickém náměstí, uvidíte a uslyšíte věci nevídané.


Mužský sbor Svato-Vácslav 2010 zazpívá v dobových kostýmech dvě slavné písně, vzkřísíme i pana doktora Gabriela, aby nám promluvil do duše, Mistr Myslbek pak pohovoří ke vzniku sochy sv. Václava, která bude vzápětí slavnostně odhalena. Vy si pak společně s námi zazpíváte Čechy krásné, Čechy mé.Bude v kronice města Sušice zapsáno 200 nebo 2000 zpívajících Sušičanů? Pokud jste zapomněli některou sloku, najdete všechny čtyři ve zpěvníku „Já písnička II.“ (žlutá) na str. 45. V každém případě budou na místě letáky s tímto textem.Slavnostní koncert v Sokolovně taktéž 23.10.2010 (vstupenky v MěKS Sušice od 1.10.2010) v 17.00 hod. zahájí Svato-Vácslav 2010 složený z mužů Svatoboru, SDS, Chrámového sboru a zástupců sborů z Horažďovic, Klatov, Železné Rudy, Domažlic, Plzně, Tachova a Prahy. Svatoboři se svými sólisty Vám pak nabídnou pelmel „ Pro každého něco z naší historie“. Nebude chybět ani úryvek z Carminy Burany, ani společný zpěv s bývalými členy, SDS a s Vámi. Nashledanou se těší Vaši Svatoboři 2010!

Josef Baierl
2010

květen

V klatovské knihovně pokřtili sborník "V ráji realistickém"

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 vystoupil Svatobor v Městské knihovně v Klatovech u příležitosti křtu sborníku V ráji realistickém. Ve sborníku, který vydala Městská knihovna Klatovy, byly otištěny příspěvky ze sympozia věnovaného Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře.


Poznámky ke sborníku přednesl prof. PhDr. Viktor Viktora , CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni, sborník pokřtil starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr.

Pěvecký sbor Svatobor vystoupil v hudebním programu na začátku a na konci slavnostního podvečera
a zazpíval několik skladeb duchovních, lidových, spirituál a pásmo písniček z muzikálu My fair Lady. Posluchači se nenudili a v závěru si známé melodie notovali spolu se sborem.Za PS Svatobor

Irena Kratochvílová2010

květen

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY - "Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti po 150 ti letech"

Od 2.6.2010, bude v prostorách sušického muzea otevřena výstava "Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti po 150 ti letech", aneb vzpomínáme na své zpívající předky. Výstavu pořádá PS Svatobor u příležitosti svého 150. výročí od založení.


Na výstavě je možné vidět např. staré i současné kostýmy Svatoboru, fotografie ze zahraničních cest, ale teřba také historický dobový prapor spolu Sv. Vácslav. Výstava bude k vidění do 31.7.2010.

V den otevření bude také vernisáž, a to v 17.00 na nádvoří muzea. Vernisáž je veřejná a všichni jsou na ni srdečně zváni! Pro hosty je připraven krátký kulturní program a malé občerstvení.2010

březen

Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti!

Ano, především pro tuto myšlenku se v roce 1860 sešli naši pratatíci a založili mužský zpěvácký spolek SVATÝ VÁCSLAV. Roku 1921 dostal jméno SVATOBOR, které mu zůstalo dodnes.


Po 150 ti letech činnosti zpívá Smíšená sbor Svatobor doma i v cizině a raduje se, že i publikum se raduje.
23. října 2010 zahájí slavnostní koncert v sušické Sokolovně 50-ti až 100 členný mužský sbor. Budou to chlapi z dětského sboru, Svatoboru, bývalí členové obou sborů a zpívající muži Sušice a okolí, kteří si chtějí zapět – Věno, My jsme hoši od Šumavy, Láska opravdivá, Bábinčin Maršovský valčík a Na housle na dudy.
Pánové, napište nebo zavolejte do konce března. Pošleme noty a pozveme Vás na první zkoušku v pátek 16. dubna 2010 ve 20.00 v ZUŠ.


Vaši Svatobor a Josef Baierl.

Email: josef.baierl@tiscali.cz
Tel. 608 157 5352010

březen

Francouzský sbor z Provence míří do Sušice

Druhý dubnový víkend se stanou přátelé z francouzského sboru Esterelenco na týden hosty ve svatoborských rodinách. Město Saint-Raphaël, ze kterého sbor pochází, se nachází přímo na Azurovém pobřeží, zhruba 35 km od Cannes.

Smíšený sbor Esterelenco byl založen v roce 1966, od roku 2002 vystupuje pod vedením sbormistra Bruno Picauda. Sbor je členem několika mezinárodních sdružení sborového zpěvu. Často spolupracuje s profesionálními, ale také amatérskými symfonickými orchestry a koncertoval již ve všech evropských zemích (s výjimkou Islandu a Albánie), a dále v Americe, Africe a Asii.

Do Sušice ale nepřijíždí poprvé. Sbory Svatobor a Estelerenco udržují dlouhodobé přátelské vztahy, již od roku 1993, kdy Svatobor poprvé navštívil Saint-Raphaël. Podruhé se tam vydal v roce 2003 a ve stejném roce přijeli Francouzi poprvé do Sušice.

Pro hosty je připraven bohatý program. Druhý den po příjezdu je čeká slavnostní přijetí na radnici sušickým starostou. Dále je čeká prohlídka Sušice, výšlap na Svatobor, výlety na Šumavu, do Holašic, Českého Krumlova, a do Třeboně – kde sbor bude mít koncert.

Na sobotu 10.4.2010 v 19.00 je naplánován společný koncert ve Smetanově sále, na který všechny srdečně zveme!

Věříme, že si naši přátelé z Francie pobyt v Sušici užijí, a budou na něj rádi vzpomínat. A my se už nyní těšíme na náš červencový zájezd do Saint-Raphaël!
2010

Premiéra skladby Láska opravdivá (Leoš Janáček)
Sušice2010

Premiéra skladby Proto jsem si housle koupil (Zdeněk Lukáš)2009

prosinec

Sbor Voces Judenburg v Sušici

V pátek 16.10.2009 v nočních hodinách přicestoval do Sušice pěvecký sbor z rakouského Judenburgu, partnerského města Douzelage. Snažili jsme se oplatit rakouským hostům jejich loňské pohostinství a seznámit je s naším městem a okolím

V sobotu byl na programu výlet po Šumavě. Počasí nepřálo procházkám ani výhledům do krajiny, přesto jsme zastavili u Jezerní slati a vystoupali na vyhlídkovou věž. Hosté si se zájmem prohlédli kostel sv. Vintíře na Dobré Vodě a obdivovali skleněný oltář. Dále navštívili sklárnu v Anníně a na Kvildě v informačním středisku zhlédli film, ze kterého si mohli udělat představu o Šumavě v každé roční době.

Večer se ve Smetanově sále Gymnázia Sušice uskutečnil koncert. Nejprve zazpíval několik skladeb pěvecký sbor Svatobor a pak patřilo pódium zpěvákům a muzikantům z Judenburgu. Přivítáni byli starostou města Sušice, panem Mottlem. Na programu byly písně klasiků (Haydn, Schubert, Mendelssohn-Bartholdy aj.) i lidové písně z Alp.
V neděli dopoledne zazpíval sbor Voces Judenburg při bohoslužbě v kostele sv. Václava Haydnovu Missu Brevis, za doprovodu sušických hudebníků. Účastníci mše mohli, stejně jako v sobotu posluchači koncertu, ocenit čistý a profesionální přednes sboru. Pěvecký projev našich hostů jsme obdivovali i při „obyčejném“ zpívání pro radost – na náměstí, při obědě, posezení po koncertě či venku na slati, kde opěvovali zasněžené pláně.

Po mši ještě stihli Rakušané prohlídku sušického Muzea Šumavy a krátkou procházku městem, která už končila v dešti. Posilněni obědem v restauraci Fialka, vydali se na zpáteční cestu.

Věříme, že sborová i osobní přátelství povedou k dalším návštěvám a koncertům a že Sušice zase brzy uslyší rakouské „Holadryrajdyjó“.

Irena Kratochvílová
pěvecký sbor Svatobor2009

prosinec

Svatobor přispěl na stavbu rozhledny na Sedle. Zazpívá při jejím otevření

Náš sbor se rozhodl přispět na dostavbu nové rozhledny na Sedle, zakoupením schodu č. 103. Suma činila 5000,-. Stavba rozhledny finišuje a její otevření je naplánováno na neděli 13.12.2009 ve 13.12 hod. Svatobor při této příležitosti zazpívá v tento den přímo na Sedle.

Sedlo

Vrchol Sedlo se nachází nedaleko Sušice, v nadmořské výšce 902 metrů. Asi před 3000 tisíci lety využili jeho strategickou polohu Keltové a postavili na něm hradiště.

Sedlo se stalo postupem času vyhledávaným místem turistů a milovníků Šumavy. Z jeho vrcholu lze dohlédnout napříkad hrad Kašperk, kostelík na Mouřenci, celé hartmanicko a za dobré viditelnosti jsou vidět největší vrcholy Šumavy, jako je Velký Javor, Špičák, Pancíř.

Před pár lety se parta nadšenců z Podmokel právě zde rozhodla vybudovat novou rozhlednu. Založili občanské sdružení "Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle", sehnali finance, nechali udělat projekt. Díky nim nám rozhledna umožní i dosud nevídaný pohled na opačnou stranu, kde se nachází např. hrad Rabí, a velká část strakonicka, jižního Plzeňska a okrajové části středních Čech.Rozhledna

Dřevěná rozhledna je postavena na půdorysu sedmiúhelníku. Její výška je 27,75 metrů, takže se nachází ve výšce 928 m. n. Točité schodiště bude zakončeno vyhlídkovým ochozem cca 2 metry nad vzrostlými smrky. Půdorys je inspirován keltským vzorem.2009

říjen

Svatobor zahajuje další kulturní sezónu

Po velmi vydařené uplynulé sezóně a zaslouženém letním odpočinku jsme se opět v plné síle a s chutí pustili do další sborové práce.
V krátkosti nejdřív připomeňme nejdůležitější události sezóny 2008/2009.

Hned v září jsme vystoupili na 4 představeních úspěšného muzikálu „Dáma na kolejích“ v Těchonicích, v říjnu jsme navštívili partnerský sbor v rakouském Judenburgu a za našeho zpěvu se konala tradiční Hubertská mše v Sušici. Po šňůře vánočních koncertů následovala krátká koncertní pauza, pouze s malými vystoupeními, neboť se sbor soustředil na hudební událost desetiletí - Carminu Buranu.
Tato velká akce byla veřejností s nadšením přijata, a děkujeme za stále kladné ohlasy! Celou sezónu zakončil Svatobor koncertním zájezdem do Poděbrad.

A co nás čeká v sezóně následující?

Podzim je i letos jako vždy nabitý. Již první týden v září jsme vystoupili v Lešišově při slavnostním odhalení pomníku Americké armádě.

Následovat budou dvě zahraniční návštěvy. V říjnu přijede sbor z rakouského Judenburgu – Voces Judenburg, oplatíme jim jejich loňskou pohostinnost a společně si s nimi zazpíváme v sobotu 17.10.2009 ve Smetanově sále. Druhý den v neděli, v 8.15 hod., vystoupí naši hosté při sváteční bohoslužbě v kostele sv. Václava, kde provedou Missu Brevis, B Dur, od Josefa Haydna. Spoluúčinkovat budou také Sušičtí hudebníci.

Judenburg patří také do sdružení evropských měst Douzelage, proto se koncert a celá návštěva rakouského sboru ponese v duchu tohoto evropského partnerství.

V kostele sv. Václava bude 7.11.2009 každoroční Hubertská mše, na lesní rohy doprovodí Lovecké trio Praha. Stejný víkend dorazí na přátelskou návštěvu sbor z Kötztingu, abychom zhodnotili a rozloučili se s projektem Carminy Burany. V prosinci se můžete těšit na tradiční vánoční koncerty.
Nejdůležitější událostí, která se bude připomínat celý následující rok, je 150. výročí založení Svatoboru. K této příležitosti bude uspořádána slavnostní výstava, kde se představí historie a současnost sboru. A své jubileum oslavíme jak jinak než hudbou, takže se můžete těšit na celou řadu koncertů.
Celá sezóna bude zakončena zahraničním zájezdem do Francie, k našim přátelům, sboru L´Estelerenco ze Saint-Raphäel.
Věříme, že ani letos svoje posluchače nezklameme, a že si najdou čas na nějaký z našich koncertů a vystoupení.
Všechny termíny akcí najdete na našich webových stránkách.2009

říjen

S taktovkou nad generacemi

Ke 40. výročí dětského sboru v Sušici.

Sušice, pěvecké sbory a Josef Baierl.
To jsou pojmy, které nelze rozdělit.
Pěvecký sbor Svatobor, to je především krásná 149 let dlouhá tradice. Sbor vznikl – tak jako řada dalších sborů v Čechách, v obrozenecké době. A pokračuje ve své činnosti až do dnešních dnů.

Ale jak je možné, že sbor nestárne?

Také období roku 1969 bylo svým způsobem dobou obrozeneckou. A ejhle! Zase v Sušici vzniká nový sbor, tentokrát dětský. A zase pokračuje ve své činnosti až do dnešních dnů. Kolik těch malých zpěváčků si tenkrát pomyslelo, že je budou následovat také jejich děti. A že si jednou zazpívají společně třeba ještě v doprovodu svých dětí a babiček? Sborům se úspěšně daří ustát generační změny a tak se stává, že na podiu stojí vedle sebe tři generace zpěváků z jedné rodiny !

Za tím někdo musí být!

To je on: Josef Baierl. Pepík, Pepča, Josef, Pepa z Fuferen, pan učitel. Tak ho znají členové sborů po celé České republice i v zahraničí. A jedno mají společné: závidí nám ho!

Sbory zpívají lidové písně, písně evropských národů, díla starých mistrů, skladby současných autorů i duchovní hudbu. Spolupracují s řadou domácích i zahraničních sborů. Absolvovaly řadu zahraničních zájezdů (Švýcarsko, Španělsko, Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Dánsko, Belgie, Anglie, Holandsko, Polsko, Slovensko, Finsko), festivalů a soutěží a naplňují tak ono známé "Co Čech, to muzikant". Při tom samozřejmě nezapomínáme ani na naše domácí posluchače. Ti jsou na prvním místě, ať už jim zpíváme ve Smetanově sále a nebo v Domově důchodců.

Nesmím při této příležitosti zapomenout na řadu spolupracovníků a zejména sbormistrů těch nejmenších: Klubíček, Broučků, Sluníček a Včelek. Také oni nenechávají podhoubí sušického sborového zpívání uschnout. A proto díky také vám Jeníku Pelechu, Honzíku Zdeňku, Jarko Hanusová, Věro Naušová, Dane Čámský, Mileno Naglmülerová, Miloslavo Vítovcová.

Přejeme vám hodně krásných zážitků z vašich vystoupení, hodně vděčných posluchačů, hodně nových hlásků.

Z toho pak vyjde hodně nových členů hlavního dětského sboru a také hodně potencionálních členů Svatoboru.Za pěvecký sbor Svatobor vás zdraví
Ivan Čámský, prezident2009

květen

CARMINA BURANA v Sušici

Svatobor a Kötztinger Kammerchor provedou skladbu CARMINA BURANA.

Dílo bude veřejnosti představeno na obou stranách hranice a to v sobotu 27.6.2009 v Pausenhof des des Schulzentrums Bad Kötzting, a v neděli 28.6.2009 v Sokolovně v Sušici.

Je bezesporu, že jde o mimořádnou a výpravnou událost a proto věříme, že si milovníci hudby nenechají tuto výjimečnou akci ujít.

Nápad, provést slavnou skladbu Carla Orffa - Carmina Burana, vzešel od Heinze Friedla z Kötztinger Kammerchor (Kötzting, partnerské město Sušice z Bavorska). Důvodem bylo jeho celoživotní přání připravit a provést toto velkolepé dílo, neboť se jedná o jeden z nejvýraznějších počinů hudby 20. století a původ skladby i skladatele je z Bavorska.

Rozhodl se přizvat k tomu to dílu také spřátelený sbor Svatobor Sušice, Sušický dětský sbor, hudebníky a sóĺisty z Vídně, Bavorska a Česka.

V současné době probíhají také společné zkoušky všech sborů v Kötztingu a v Sušici (celkem 4).

Co je Carmina Burana?
Carmina Burana je soubor středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých aj. básní a písní, pocházející z 11.-13. století, sepsaný kolem roku 1230. Básně známe z rukopisu nalezeného v benediktinském klášteře v Benediktbeuern, v malé vesnici, ležící na úpatí bavorských Alp. Rukopis je nyní uložen ve Státní bavorské knihovně.
Latinský název Carmina Burana vytvořil Johann Andreas Schmeller, německý lingvista, v roce 1847. Odkazuje na hornoněmecké Bur (připomínající německý název Bavorska: Bayern). Carmina Burana tedy znamená spíše než „buranské písně“ „písně z Bavorska“.
Největší počet z asi dvou set básní je psán ve středověké latině, další jsou v tzv. horní němčině, či dialektech francouzštiny. Zajímavé je, že některé z nich jsou v tzv. makarónštině, což je kombinace několika jazyků v jednom textu (zde latina a horní němčina nebo francouzština).
Básně nejsou psané v klasických latinských metrech hexametru či pentametru, většinou je použit nepravidelný rytmus, ale verše se obvykle rýmují obkročným či střídavým rýmem.
Text byl mnohokrát zhudebněn, nejznámější je bezesporu od Carla Orffa z roku 1937, který použil 24 básní.1. O Fortuna

2. Fortunae plango vulnera

3. Veris laeta facies

4. Omnia sol temperata

5. Ecce gratum

6. Tanz - (instrumental)

7. Floret silva nobilis

8. Chramer, gip die varwe mir

9. Swaz hie gat umbe

10.Were diu werlt alle min

11. Aestuans interius

12. Olim lacus colueram

13. Ego sum abbas

14. In taberna quando sumus

15. Amor volat undique

16. Dies, nox, et omnia

17. Stetit puella

18. Circa mea pectora

19. Si puer cum puella

20. Veni, veni, venias

21. In trutina

22. Tempus est iocundum

23. Dulcissime

24. Ave formosissima2009

leden

Rybova mše v novém provedení

Svatoborské Vánoční koncerty 2008 se kromě vánočního repertoáru nesly v duchu staročeské Vánoční mše J.J. Ryby. Tentokrát však dostála "Rybovka" velké proměny v podobě nové choreografie a zpěváci oblékli dobové kostýmy.
Zde Vám přinášíme několik fotografií Vánočního koncertu ve Smetanově sále Gymnázia, který se uskutečnil 20.12.2008.

Všichni jsme se tak přenesli do pradávných časů, mezi obyčejný lid. Všechno to spalo, když přiběhl pastevec s loučí a jal se probudit všechen lid a zvolal slavné: HEJ MISTŘE!

Na choreografii se podílela opět paní Naglmüllerová ze sušického Gymnázia, tímto jí patří velký dík.

Diváci měli možnost shlédnout toto provedení Rybovy mše ještě 26.12.2008 v kostele sv. Václava v Sušici a 7.1.2009 v Rejštejně.

Více fotek naleznete na našem webu zde
http://www.svatobor.byznysweb.cz/fotogalerie/2008/vanoce-2008/2008

říjen

Morava 08´aneb Poutníče, spočiň pod horú !

Je úterý 8. července.Vyrážíme na tradiční koncertní dovolenou.
Všeho hojnost, všeho dosti, fernet, víno dle libosti. Bramboráček od Panušků, lívaneček od Zdenky, hip, hip, hurá, Svatoboři, teď koláček od Věrky…Stojíme u dřevěné usedlosti strážnického skanzenu z roku 1850. Všecko jak má být, dřevěná stavba s doškovou střechou, ale komíny chybějí. No bodejť, z každého komína se tehdy platila daň. A tak bylo jednodušší pouštět kouř jen na půdu. Na závěr prohlídky kontrolní otázky: Co jsou kotovice? Vepřovice nebo zabíjačková pochoutka. Čemu tihle Moraváci říkali srostlík? Siamským dvojčatům nebo kameninovému jídlonosiči.


Ve vestibulu sušické radnice se dozvíš, že roku 1322 dal Jan Lucemburský obehnat město hradbami. V Hodoníně před radnicí skloníš hlavu abys přečetl nápis na dlažbě: 1228 Královna Konstancie Uherská uděluje Hodonínu městská práva.


Velké Bílovice si budu ode dneška přiřazovat k Dolním Bojanovicům. Obě jsou sice malé třítisícové vesnice, ale po stránce kulturní jsou to velkoměsta. Jen si představte, dechovka, cimbálová muzika, dětský a smíšený sbor. Společně s panem farářem jsme vzpomínali na Pavla Janečka, který v Dolních Bojanovicích založil hudební školu v čekárně na autobus. Při večerní bohoslužbě jsme z kůru zazpívali Missu brevis Zdeňka Lukáše.Po skončení se barokní kostel Narození P. Marie rozezněl tóny starých českých mistrů a Antonia Vivaldiho.Díky za krásná sóla, Péťo, Maruško, Káťo, Radko.


Poutníče, spočiň pod horú – lákavý nápis v Prušánkách-Nechorech, pohádkové vesničce pomalované slováckými ornamenty, jen usednút a koštovat. Ale bohužel dnes ne.
Stojíme před zámkem Lednice. Kam nejdřív? K minaretu můžeš jet lodičkou a vidět ledňáčky a starý dub, u kterého Bartoška natáčel Osadu Havranů. To jsme byly ještě ohodně mladší, povzdychnou Lída s Janou. S Irčou můžeš jít pěšky podél kanálu nebo přes můstky spojující zámecké rybníčky. Nakonec přijíždí kočár s Jardovou partou.Vyfuníte tři sta schodů a kocháte se pohledem na Vídeň a Pálavu. Úplně jinou romantiku jsme zažili my, co jsme neodolali navštívit jedinečnou výstavu Tajemná Indonésie-Nová Guinea-Tamtamy času autorů Hanzelka, Zikmund, Švaříček a Stingl. Tak např. nač používali domorodci toto pouzdro ze zobáku zoborožce? Na brousek,šípy, kostěnou dýku nebo penis? Ano, poslední možnost je správná.Stejně nevěřícně čtete o rituálu zasvěcení budoucích mužů a díváte se na autentické záběry ze života domorodců v korunách stromů.


Vracíme se na základnu do Filipova u Velké nad Veličkou, střediska horňáckého folkloru. Jejich nářečí charakterizuje říkánka: Šua sem šua, našua sem kus mydua, když sem ho zdvihua, byua to tihua. Na pódiu před penzionem jsme byli v převaze. Koncert S písničkou kolem světa jsme proti plánu začali s Halí, belí, protože si to přál tatínek malého Leoška. Pak už následovaly písničky z Evropy i Afriky, úryvky z muzikálu Pan Pickwick a Divotvorný hrnec, Tmavomodrý svět a Život je jen náhoda putování uzavřely.


Konečně se naplnila slova Poutníče, spočiň pod horú a my sedíme v blatnickém sklípku a čteme další moudro: Žíznivý k vám jsem přišel, pil jsem s chutí, pil jsem za tři, dal jsem sklenkám co jim patří a teď, povězte mně bratři, koho z vás jsem zarmoutil. Ochutnáváme, zpíváme a hrajeme. Jiřinko, kdyby sis ostříhala nehty, šlo by ti to ještě líp…Ty bys tomu dal, ty nehty jsou možná dražší než ty housle a půjčené jen na tenhle zájezd…!


Je čtvrtek ráno, sluníčko vybízí chlapy povodňové komise pokřtít novou členku sboru. Lucka ví, že ji to nemine a tak nakonec plave v těch letních šatičkách jakoby to byly plavky. Tento rituál byl zaveden teprve před deseti lety a tak nějaký dobrák prohodí, že téhle cti se nedostalo také ještě Věrce…
Na Velehradě s úctou a pokorou zpíváme Cyrilu a Metodějovi Pater noster Zdeňka Lukáše. O překrásně vyřezávaných chórových lavicích se dovídáme, že Američané je chtěli za každou cenu koupit. Nabízeli tolik zlata, kolik váží tyto řezbářské skvosty dohromady.


O slávu tupeské a habánské keramiky se nejvíce zasloužila rodina pana Úředníčka. Se svojí první ženou měl pět dětí, v druhém manželství dokonce sedmnáct! Zastavujeme v Buchlovicích, obdivujeme pávy a staleté stromy a konečně přijíždíme do Kroměříže. Hanácké Athény stojí opravdu za to! Olomoučtí arcibiskupové zde zanechali stopy vytříbené kultury a vzdělanosti dodnes.Najdete zde dvě konzervatoře, dvě zušky, dvě gymnázia, pět pěveckých sborů a střední školu mlékárenskou, veterinární, pedagogickou, obchodní i justiční. Návštěvníky samozřejmě nejvíce přitahuje zámek a Květná zahrada. Karel Fleischmann, který sem před osmi lety přesídlil z Hartmanic, nám dělal perfektního průvodce. V „Octárně“ jsme obdivovali lunety rodáka M.Švabinského určené původně pro chrám sv. Víta. Největší dojem v nás zanechal Sněmovní sál zámku, ve kterém v roce 1848 zasedal říšský sněm za účasti Palackého, Mánesa a J.K.Tyla. Není divu, že zde natáčel svého Amadea i Miloš Forman a že jsme pak zpívali Aleluja s úctou a dojetím. Vyjdeš ven a zjistíš, že do kostela sv. Mořice je to pět minut. V 18,00 tam zahajujeme koncert Laudamus Te . Pavel Josef Vejvanovský, barokní trumpetista a skladatel, tuto cestu absolvoval denně několikrát.


Ať se co chce semele, hleďte na svět vesele! Jako vrabčák, ten si zpívá, i když někdy k snědku mívá jen zrníčko z popele. Vaše Máša, průvodkyně. Tečkou za naším kroměřížským zastavením byly bezesporu arcibiskupské sklepy. Dříve než jsme ochutnali první doušek mešního vína, prošli jsme starobylými chodbami. U nejstaršího sudu z roku 1805 na 14450 litrů vína jsme si připadali jako mravenci. Aby bylo jasno, mešní víno musí být přírodní, jen z tuzemských produktů, nedoslazované a vyrobené buď v Kroměříži nebo Litoměřicích.Ochutnali jsme Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské bílé a Cabernet Savignon.


Milí Svatoboři, děkuji,…byly to dva překrásné dny, na které budu dlouho vzpomínat. Přeju vám, aby vám vydržela vaše parta a chuť rozdávat radost jiným. Váš Karel.
Jedeme domů metodou Hrady a zámky z venku, hospody zevnitř, uvědomujíce si, že všechno stihnout nemůžeme. Díky Miládko za neutuchající zdroj informací, díky Zdeničko za spolehlivé klavírní doprovody a i když začalo pršet, vzpomínky se spláchnout nedají!


Z cestovního deníčku Svatoboru citoval a různě přeonačil Josef Baierl2008

říjen

Svatobor zahájil svou další zimní sezónu

A zahájili jsme ji opravdu příznačně: Rakouské městečko Judenburg nás přivítalo sněhem ozdobenými vrcholky Alp. A dříve než nás slyšeli naši hostitelé zpívat, tak si nás vyzkoušeli jako horské turisty. Kousek autobusem a dál pěšky sněhem zavátými cestami za prvním občerstvením u horské chatičky.
Likér ze semínek alpských jedlových šišek některé účastníky tak posílil, že zdolali i nejbližší nejvyšší vrchol Alp – Kreiskogel - ve výšce 2306m! My starší a rozumní jsme v mokrých botách raději sestoupili k rodinnému hotýlku s restaurací a sbírali jsme síly k hlavní události dne:

Koncert v téměř plném sále se nám vydařil a naši hostitelé nás mile překvapili m.j. velmi srozumitelně zazpívanými skladbami českými, slovenskými a slovinskými.

Ve svém vystoupení prezident Svatoboru připomenul našim hostitelům, že členové Svatoboru nejsou zdaleka prvními českými návštěvníky jejich města. Není to tak dávno, asi tak 700 let, co v Judenburgu na hradě pobýval celých 5 dní český král Přemysl Otakar II. Ale nabídku k sňatku od štýrské vévodkyně – vdovy Gertrudy odmítl, jejich cesty se rozešly a ke spojení Štýrska s Českým královstvím nedošlo.

Po společné večeři se předháněly hudební skupiny Svatoboru a našich hostitelů až dlouho do noci. Naše řady nejen na koncertě, ale i tady zdatně posílili věrní muzikantští souputníci našich zájezdů, Alenka Fišerová (housle), Radka Panušková (viola) a Zuzka Navrátilová (flétna). (Poděkování a lásku vám…)

Nedělní bohoslužbu doprovázel Svatobor Missou Brevis a modlitbou Pater noster. Kostelem s perfektní akustikou tak zněla výhradně česká hudba našeho skladatele Zdeňka Lukáše. Věřte nevěřte, mnohé oči byly zality slzami.

Prohlídkou historického jádra města, s průvodcem, pod sluncem zalitými bílými vrcholy Alp, končí náš program.

Nashledanou přátelé, příště si zazpíváme u nás v Sušici.

A poděkování na závěr: Organizačně zájezd připravila naše členka Mgr. Věra Svobodová v rámci akcí partnerských měst „Douzelage“. A kdo nás učí zpívat? Přece Pepík Baierl.

Ivan Čámský
prezident sboru2008

červenec

Skotští Rudsambee v Sušici

Již druhá návštěva z Velké Británie dorazila v krátkém čase do Sušice. Našimi milými hosty se stali na několik dní zpěváci ze sboru Rudsambee ze skotského Edinburghu. Svatobor tak oplatil členům Rudsambee jejich pohostinnost, neboť jsme u nich vloni strávili několik překrásných dní a poznali tak kus této krásné a drsné země.

Naši skotští přátelé dorazili do Sušice ve čtvrtek 19.6.2008 vlakem na sušické nádraží. Zde si je vyzvedli jejich hostitelské rodiny a mnozí se ještě po večeři sešli třeba společně sledovat fotbalový zápas.
V pátek ráno přivítal Rudsambee na Městské úřadě starosta Petr Mottl, byl potěšen, že do Sušice dorazila návštěva z takové dálky a popřál jim příjemné zážitky v našem městě.
Odpoledne si všichni prohlédli Sušici včetně Sušického Betléma. Večer jsme zakončili slavnostním rautem, po večeři se hrálo a zpívalo až do rána.
V sobotu ráno vyrazili všichni na výlet na Šumavu, a měli tak možnost prohlédnout si naši krásnou přírodu, tak odlišnou od skotské krajiny.
Společný víkend byl zakončen slavnostním koncertem obou sborů ve Smetanově sále, kde Rudsambee předvedli svůj jedinečný pěvecký um. Zazněla tradiční skotská hudba zpívaná v galštině, hebrejské písně, skladby v úpravě současných skladatelů - anglických, amerických, estonských aj. Celý koncert byl opravdovým hudebním zážitkem.
Velmi si ceníme, že jsme poznali takové skvělé přátele a muzikanty a doufáme, že naše setkání někdy v budoucnu zopakujeme.

Ukázku zpěvu Rudsambee si můžete poslechnout buď na našich webových stránkách, nebo na tomto odkazu.

http://www.youtube.com/watch?v=tmhyZvaMoKk2008

červen

Naši hosté ze Skotska zpívají Five Hebrew Love Songs

Zde si poslechněte úžasnou skladbu Five Hebrew Love Songs v podání skotského Rudsambee.... na housle doprovází Jan Pelech. Natočeno ve Smetanově sále v Sušici dne 21.6.2008
Rudsambee z Edinburghu se na několik dnů stali našimi milými hosty v Sušici.

http://www.youtube.com/watch?v=tmhyZvaMoKk2008

červen

Angličané odjeli ze Sušice plni dojmů

Poslední květnový čtvrtek se v mnoha svatoborských domácnostech rozezněla angličtina. Dorazili totiž hosté z anglického Shrewsbury(hrabství Shropshire), pěvecký sbor Cantata Choir, u kterých jsme vloni v červenci prožili krásné okamžiky.
V pátek ráno byli členové sboru přijati sušickým starostou Petrem Motlem a následovala prohlídka Sušice. Večer oba sbory vystoupili ve Smetanově sále na společném koncertu, kde angličané zazpívali především díla duchovní hudby. V sobotu je čekal celodenní výlet na Šumavu, ze kterého byli naši hosté opravdu nadšeni a obdivovali naši krásnou čistou přírodu. V neděli jsme se s nimi rozloučili u autobusu a naposledy si společně zazpívali.

Ihned po návratu do Anglie nám byla jedním členem Cantata Choir zaslána tato děkovná zpráva:
„Posílám krátkou zprávu, abych poděkoval Vám všem za nádherný čas, který
jsme u vás strávili.
Jak už jsem řekl na párty, vaše město je krásné, krajina kolem krásná, výlet
na Šumavu báječný a nejkrásnější věc ze všech, kromě vás - dam, je, že díky
hudbě a zpívání můžeme potkat takové dobré přátele.
Počasí v Sušici jste zařídili nádherně, ale odpoledne v Praze v neděli bylo
tak mokré, že suterén v hotelu, kde jsme měli kufry, byl zatopen vodou.
Zdravíme všechny členy sboru a děkujeme za koncert, večírky a za všechno co
jste pro náš pobyt udělali
Peter Nottle“

Krátké video z koncertu můžete shlédnout společně s fotkami na našem webu.2008

květen

Slavnost k 140. výročí položení základních kamenů Národního divadla v Praze

16. května 1868 ožila Praha i celá zem velkou celonárodní slavností - položením základního kamene Národního divadla. Již 14. května přijelo do Prahy 25 tisíc diváků, 15. května dorazilo do Prahy 24 zvláštních vlaků a 16. května dalších 60 tisíc lidí.
Myšlenkou divadla žil celý národ, a tak není divu, že i základních kamenů se sešlo víc. Zpráva o vylomení kamene z Řípu vyvolala velké nadšení i touhu věnovat do základů Národního divadla kameny i z jiných památných míst Čech a Moravy. A tak byly do Prahy povozy, vlakem, ale i lodí či na voru, dopraveny kameny ze Žižkova, Blaníku, Práchně, Domažlic, Vyšehradu, Chrasti u Chrudimi, Buchlova, Záhlinic, Boubína, Svatoboru, Zlatého koně, Doudleb, Branky u Dobenína, Trocnova a Hostýna a cihla z Podivína.

Přesně na den 16.5.2008, kdy uplynulo 140 let od této velké události, uspořádalo Národní divadlo oslavu k tomuto výročí. Mimo jiných byl pozván také náš pěvecký sbor Svatobor, neboť se již před 140 lety zúčastnil svým vystoupením velkolepých oslav v Praze a také proto, že jeden ze základních kamenů ND pochází z vrchu Svatobor nad Sušicí.
Program oslav se odehrával na piazzetě mezi budovami staré a nové budovy ND. Jako první vystoupil s krátkým programem Svatobor, poté horažďovický pěvecký spolek Prácheň a následovala vystoupení několika folklórních souborů z Moravy a jižních Čech. Atmosféru původní slavnosti z roku 1868 navodili herci ND v dobových kostýmech a hlavní postavou v tomto krátkém divadelním představení byl herec David Prachař.
Bohužel ke konci představení se strhla bouřka s prudkým deštěm a narušila průběh akce, Svatobor však setrval na svém místě a zcela promáčení zpěváci zazpívali na závěr programu na piazzetě Aleluja od Petra Pálky. Poté se vydal průvod všech účinkujích se symbolickým základním kamenem do budovy ND za zpěvu písně Čechy krásné, Čechy mé. Ve foyer ND se průvod zastavil a David Prachař všechny vyzval k zazpívání dvou slok písně „Kde domov můj“. Tím byla slavnost pro veřejnost ukončena.
V odpoledních hodinách proběhla v místnosti se základními kameny další slavnost kde se setkali hosté a partneři ND a také starostové jednotlivých obcí, ze kterých byly základní kameny dovezeny. Kromě svých projevů přečetli také historické průvodní dopisy, které byly zaslány spolu s kameny před 140 lety.
Za Sušici zde vystoupil prezident Svatoboru Ivan Čámský a pronesl tento pozdrav:

„Milé Národní divadlo.
Naši pradědové tě zakládali v době národního obrození jako pilíř české kultury a jazyka.
Ve své historii jsi obstálo na výbornou a stále záříš na břehu Vltavy jako korunovační klenot české kultury.
A co ti přejeme do věků příštích?
Slýcháme hlasy, že v propojeném, globalizovaném světě malé národy a jejich jazyky zaniknou.
Ale nemohou zaniknout ty národy, které si udrží svoji kulturu a svůj jazyk. A tak vidíš milé Národní divadlo, že tvoje poslání nekončí.
Když kámen vylomený z vrchu Svatobor opouštěl za hlaholu zvonů brány města Sušice, doprovázeli jej občané i představitelé města.
Symbolickým poklepem na náš základní kámen ze Svatoboru se hlásíme k odkazu našich předků a přejeme ti, abys dále sloužilo jako pilíř celé české kultury.
To ti přejí členové pěveckého sboru Svatobor i občané města Sušice.“
Za odměnu byla speciálně pro Svatobor uspořádaná prohlídka ND. Nejprve jsme si prohlédli místnost se základními kameny.
Měli jsme možnost nahlédnout do Královského salonku v jehož překrásném interiéru pobývá prezident republiky při návštěvě ND a odtud vstupuje do Prezidentské lóže. Také sem jsme mohli krátce nahlédnout, a to po písemném souhlasu prezidenta Václava Klause.2008

květen

Divadlo v Těchonicích je za námi!

Účinkování v těchonickém divadle Dáma na kolejích je úspěšně za námi. Kdo nestihl některé z představení, bude mít možnost ještě v září, při opakování. Fotky z divadla si můžete prohlédnout v naší fotogalerii http://www.svatobor.byznysweb.cz/fotogalerie/2008/divadlo-techonice/2008

květen

Svatobor zazpívá u příležitosti položení základního kamene ND v Praze

Dne 16.5.2008 uplyne 140 let od položení základních kamenů Národního divadla v Praze. Při této příležitosti byl náš sbor osloven, aby vystoupil s krátkým programem přímo u základního kamene ze Sušice.
Akce se zúčastní mimo Svatoboru také Sušický dětský sbor, který vystoupí s herci ND. Oslavy se uskuteční v pátek 16.5.2008 ve 14,00 v Národním divadle v Praze.2008

duben

Svatoboři neznají jarní únavu aneb zpěváci v jednom kole

Na čem v současné době ve sboru pracujeme? Čím překvapíme svoje příznivce a posluchače letos na jaře
Po náročné několikaměsíční přípravě na soutěž pěvěckých sborů Canti Veris Praga 2008 (ve dvou kategoriích jsme získali stříbrné pásmo) jsme se bez přestávky pustili do nové a velmi náročné práce. Obrátil se na nás Petr Oukropec a poprosil Svatobor o spolupráci na novém ochotnickém divadle v Těchonicích - DÁMA NA KOLEJÍCH. Pan Oukropec je filmový producent a žije v Těchonicích na Horažďovicku, a zde s nadšením již několik let úspěšně realizuje ve své "divadelní stodole" ochotnické divadlo a vede divadelní spolek Zmrzlík. Zájem o tyto představení je skutečně obrovský. Letos byly dokonce přidány další představení navíc, a přesto byly všechny lístky během jednoho týdne vyprodány!
O víkendech jezdíme zkoušet do Těchonic, příprava je pro všechny časově dost náročná. Svatobor se zúčastní v Těchonicích celkem 10 představení Dámy na kolejích a doprovodí tento známý muzikál ze 60. let svým zpěvem přímo na pódiu. O hudbu se postará živý orchestr z Klatov - Big Band z Pošumaví, pod vedením Josefa Babky. Toto příležitostné hudební těleso, sestávající z velké části mladých muzikantů, čítá téměř 30 členů. Neméně bude i herců na scéně a tak se mají diváci určitě na co těšit.

Po divadle nás čeká krátký odpočinek a 24.5.2008 máme naplánované na jeden den hned dvě akce. Část dne strávíme v Přešticích na "Setkání sborů Plzeňského kraje". V podvečer nás pak čeká vystoupení v Sušici na Fufernách v rámci oslav Dne Sušice.

Poslední květnový víkend nás čeká velká událost. Přijmeme návštěvu z anglického Shrewsbury, anglický sbor Cantata Choir. Vloni v červenci jsme byli na několik dní hosty právě tohoto sboru, poznali jsme jejich krásné město, zvyky, rodiny a samozřejmě si společně zakoncertovali. Chceme proto jejich pohostinnost a přátelství oplatit návštěvou v Sušici a tak je 4 dny budeme hostit v našich rodinách. Hosté ze Shrewsbury čeká v Sušici přijetí u starosty na radnici, prohlídka města, společný koncert obou sborů ve Smetanově sále a také výlet na Šumavu.
Stejný program je připraven pro další sbor Rudsambee ze skotského Edinburghu, který přijede19.6.2008. Také u skotského sboru jsme byli vloni hosty a na oplátku jsme je pozvali k nám.
Věříme, že se našim hostům bude v Sušici líbit a odvezou si příjemné zážitky, stejně jako my z Anglie a Skotska. Zveme všechny na naše dva společné koncerty v Sušici, ve Smetanově sále a to 30.5.2008 s Cantata Choir a 20.6.2008 s Rudsambee, začátky v 19,00 hod.

Tímto bude zakončen jarní maraton akcí a v létě nabereme nové síly týdenním koncertním zájezdem na Moravu. Na programu je např. přechod Pálavy, koncert ve Velkých Bílovicích, prohlídka a koncert v Kroměříži, a možná i nějaký ten sklípek!

Krásné jaro všem přeje Svatobor.

Petra Hoblová
2008

březen

Svatobor dvakrát stříbrný na Canti Veris Praga 2008

Poslední únorový víkend jsme se zúčastnili Mezinárodního festivalu soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše – CANTI VERIS PRAGA 2008. Festival by zaměřen především na soudobou sborovou tvorbu a dílo Zdeňka Lukáše. Soutěžní vystoupení se konala v kostele sv. Martina ve zdi, v Praze.

Zdeněk Lukáš patřil k českým skladatelským špičkám současnosti. Ve svém celoživotním díle se věnoval z velké části také skladbám pro bory. Festival byl uspořádán k životnímu jubileu skladatele, letos by se dožil 80 let. Bohužel loni v červnu mistr zemřel.

Svatobor na festivalu soutěžil ve dvou kategoriích – komorní sbory do 24 zpěváků a smíšené sbory nad 25 zpěváků. V podmínkách soutěže byl stanoven max. limit programu na 15 minut a výběr skladeb podle několika kritérií. Jedno z nich byla právě skladba Zdeňka Lukáše. Festivalu se zúčastnilo celkem 13 sborů v různých kategoriích. Svatobor se umístil v kategorii komorních sborů s počtem 22,8 bodů jako první ve stříbrném pásmu. V druhé kategorii velkých sborů se umístil s počtem 20,2 bodů rovněž ve stříbrném pásmu. Byla to zasloužená odměna za několikaměsíční dřinu všech zpěváků.
2008

výměnný zájezd
Judenburg, AT2008

Canti veris Praga
Praha, CZ

stříbrné pásmo v kategorii kategorie komorních sborů do 24 zpěváků2008

Canti veris Praga
Praha, CZ

stříbrné pásmo v kategorii kategorie sborů nad 25 zpěváků

2007

CD Svatobor ()2007


Edinburg, GB2007


Shrewsbury, GB2004

Premiéra skladby Slavnostní hostina (Aleš Březina)2004


Espoo, FI2004


Helsinki, FI2003


St. Raphäel, FR2001

CD Sušická bramboračka ()2000


Bridgend,Wales, GB1998


Tommerup, DK1997

Premiéra skladby Píseň o velké povodni v městě Sušici (Jiří Teml)1996

Premiéra skladby Pijácké písně (Miroslav Rajchl)1860

Sbor byl založen roku 1860.1860

Josef Baierl zahájil činnost jako hlavní sbormistr1860

Daniel Čámský zahájil činnost jako sbormistr1860

Andrea Sušilová zahájila činnost jako sbormistrPremiéra skladby V Praze k večeru (M.Raichl)Premiéra skladby Tantum Ergo (Daniel Čámský)


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

S,T,A,B

co požadujeme?

min. znalost not

jak se stát členem?

kontaktovat nás


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)