Janáček

smíšený sbor • Jablonec nad Nisou


založen v roce 1949

49 členů

Mgr. Ivana Kopáčková
Dalešice 45
46802 Rychnov u Jablonce nad NisouUmělecké vedení

Mgr. Olga Fröhlichová

hlavní sbormistr

Kronika sboru


2022

prosinec

Festival Hudba z Ráje
Jičín, CZ
2022

listopad

Premiéra skladby Requiem Solemne (Jan Zach)
Jablonec nad Nisou, CZ
2019

listopad

Sbor vystoupil v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Při mši svaté ke cti sv. Cecílie byla pod vedením Josefa Kšici uvedena Missa in Angustiis "Nelson mass". Mši celebroval kardinál Duka,
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, CZ2019

říjen

Koncert pro Diakonii.
Jablonec nad Nisou, CZ2017

červenec

Festival Ikskile
Lotyšsko, Ikskile, CZ2017

červenec

Lotyšsko2017

červenec

Rozhlasová nahrávka Koncert SPS Janáček v Siguldě (Lotyšský rozhlas)2017

červen

Janáček si pozval hosty z Liberce a Jelení Hory

Smíšený pěvecký sbor Janáček připravil pro příznivce klasické hudby a zpěvu hudební lahůdku. Ve čtvrtek 15. června se konal od 19.00 v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou slavnostní koncert. Naši hosté byli Filharmonie Dolnoslezská z Jelení Hory a pěvecký sbor Rosex z Liberce.

Na programu byla Symfonie C-dur W.A. Mozarta KV 551 - Jupiterská a Mše Jana Jakuba Ryby C-dur v podání spojených sborů Janáček a Rosex za doprovodu orchestru Filharmonie Dolnoslezské. Dirigoval Szymon Makowski. Koncert měl úspěšnou premiéru 9. června v Jelení Hoře a je součástí programu Překračujeme hranice 2014- 2020 Euroregionu Nisa.

hudba.proglas.cz/akce/klasika/koncert-v-jablonci/2017

červen

Koncerty s polskou Dolnoslezskou filharmonií
Jelení Gora PL, Jablonec nad Nisou ČR, CZ2016

červen

Foersterovy Osenice
Jičín, CZ2015

červenec

Premiéra skladby Lux Aeterna (Lucy Walker)
NEWCASTLE, VB2015

leden

Smíšený pěvecký sbor Janáček slavil 65. výročí založení sboru a jeho bývalý dlouholetý dirigent Mgr. Josef Boček životní jubileum.

V pátek 6.6.2014 se zaplnil kostel sv. Anny v Jablonci nad Nisou do posledního místa. Tradiční výroční koncert místního pěveckého sboru je mezi diváky dlouhodobě oblíben, tentokrát však měli návštěvníci alespoň dva důvody navíc, kvůli kterým stálo za to koncert navštívit.
Tím prvním bylo, že sbor Janáček slaví v tomto roce 65 let působení na hudební scéně. Byl založen v roce 1949, kdy se z původně čistě mužského hudebního tělesa přetransformoval ve sbor smíšený. V počátcích sboru se za pomyslným dirigentským pultíkem vystřídali sbormistři František Černík, František Chlebeček, Jiří Pecháček a Věra Vojtěchová. Tento původní sbor vznikl z rozpadajících se starších skupin zpěváků, působil při n.p. ELEKTRO-PRAGA a vedl ho učitel hudební školy Fr. Černík. Od r. 1959 pak sbor fungoval při závodním klubu LIAZ a měl asi 35 členů. Dirigent Pecháček vzpomíná, že tehdejší klavíristka paní Věra Vojtěchová vytvořila z žen, které byly v docházce poctivější, samostatný ženský sbor. V roce 1964 nastoupil jako sbormistr Mgr. Josef Boček, který přinesl nový styl práce (především dělené zkoušky) a přivedl nové mladé zpěváky. O klavírní doprovod se dlouhá léta staral výborný klavírista a varhaník Jan Svoboda.
Důležitým se pro sbor stal rok 1967, kdy se uskutečnil úspěšný zájezd do Holandska a sbor na dlouhá léta přešel pod nového zřizovatele – firmu Jablonex. Zároveň přijal jméno Janáček. Pro Janáček tak nastalo úspěšné období plné domácích i zahraničních soutěží, ve kterých se opakovaně umisťoval na prvních místech. V r. 1973 proběhlo natáčení první gramodesky a r. 1975 natáčení pro Českou televizi. Sbor opakovaně získával zlaté pásmo v domácích soutěžích, r. 1982 byl v Domě umělců v Praze uveden cyklus Hlad po životě, který sboru věnoval skladatel Václav Felix. Mimořádným zážitkem se pro členy sboru stala účast na festivalu Pražské jaro 1986. Janáček postupně navštívil více jak dvacet zemí Evropy. Plánování zahraničních koncertů však vyžadovalo neustálé zlepšování uměleckého výkonu, protože bylo nutno program předvést komisi Ministerstva kultury, která výjezdy povolovala.
Přelomové události r. 1989 samozřejmě ovlivnily i život sboru. Přinesly na jedné straně konec povolovacích řízení a otevření hranic, ale na druhé straně i nutnost naučit se být zřizovateli, hospodáři i manažery současně. Změna životního stylu zpěváků se promítla i do činnosti sboru, střední generace se vrhla na podnikání a čas na zpěv tak zbyl především generaci nejmladší a nejstarší. Situace ve sboru se postupně ustálila a r. 1995 tak mohl Janáček podniknout první turné do Spojených států do oblasti Connecticutu a New Yorku. Vrcholem sezony 1998 se stal koncert k 70. narozeninám skladatele Zdeňka Lukáše s jubilantovou účastí. Zdeněk Lukáš se považoval za přítele dirigenta Josefa Bočka i celého sboru, kterému věnoval svůj opus Pater noster. Roku 1999 odjel sbor na druhé americké turné, tentokrát na západní pobřeží. Roku 2004 oddirigoval Josef Boček svůj poslední koncert s Janáčkem a ukončil tak svoji aktivní dirigentskou kariéru.
V současnosti sbor řídí Mgr. Olga Fröhlichová, která ve sboru původně také zpívala. Pod jejím vedením se sboru daří získávat další úspěchy doma i v zahraničí. Na klavír a varhany sbor doprovází Romana Halamová, předsedkyní sboru byla zvolena Ivana Kopáčková. V posledních letech si sbor zazpíval na domácí půdě například v pražské Loretě či v chrámu sv. Víta, přivezl si zlaté pásmo ze Svátku písní v Olomouci (2003) či z Praga cantat (2007). Nastudoval rozsáhlá hudební díla, z nichž stojí za zmínku například oratorium J. Haydna Il Ritorno di Tobia uvedené v Salzburgu, koncertní program Janáček Opera Gala zpívaný u nás i v zahraničí za doprovodu Dolnoslezské filharmonie z Jelení Hory, Mše D-dur Antonína Dvořáka a mše Jiřího Pavlici Missa Brevis Pastoralis. Pod vedením manažera sboru JUDr. Pavla Kopáčka se uskutečnily náročné zahraniční cesty do Velké Británie a Finska. V nové sezóně 2014/2015 sbor čeká další zájezd do Velké Británie, který vyvrcholí slavnostním koncertem v Newcastle, kde má sbor již nyní rezervován termín ve slavné koncertní hale Sage.
Oslava výročí sboru nebyla jediným slavnostním okamžikem večera v kostele sv. Anny. Pozvání obdržel i bývalý dirigent Josef Boček, který se v tomto roce dožívá 80 let a zároveň slaví 50 let od zahájení dirigentské kariéry u sboru Janáček. Toto mimořádné jubileum umocnilo i slavnostní předání ceny Unie českých pěveckých sborů za celoživotní dílo.
Hudba ovlivňovala život Josefa Bočka již od dětství. Na gymnáziu v Chrudimi zpíval ve sboru, hrál na housle v orchestru a zároveň navštěvoval kurzy pro sbormistry prof. Plavce. Cestu na konzervatoř však nepodpořila jeho maminka, na jejíž přání studoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity a zároveň byl přijat do druhého ročníku AMU, kde jistou dobu u prof. Řídkého externě studoval obor skladba. Ke sbormistrovské práci se dostal, když učil na Zdravotnické škole v Jablonci nad Nisou, kde založil smíšený pěvecký sbor. Poté již následovala nabídka Jiřího Pecháčka ke spolupráci s vedením sboru, který byl předchůdcem dnešního sboru Janáček. Následovalo čtyřicet let sbormistrovské práce, kdy se zkoušky dvakrát týdně střídaly s koncerty, soustředění se zahraničními zájezdy a nahrávky desek a CD s natáčením pro rozhlas a televizi. To vše doplněno o dirigentskou přípravu a práci na vlastních úpravách skladeb. Nejlépe tento bohatý umělecký život zachycuje sám dirigent v autobiografické knize "Život s Janáčkem", kterou vydalo r. 2005 Artefaktum.
Bohužel pan Boček byl krátce před termínem koncertu hospitalizován a cena mu tedy nemohla být předána osobně. Pozdrav s přáním pevného zdraví pronesl za Unii sborů Mgr. Pavel Žur, předseda Unie sborů za Liberecký kraj, ředitel jabloneckého divadla a bývalý člen sboru Janáček. Mezi zahraničními hosty sbor přivítal zástupce ze spřáteleného sboru v Gifhornu a delegaci Dolnoslezské filharmonie z Jelení Hory. Čestnými hosty byli primátor Jablonce nad Nisou Ing. Beitl, náměstkyně primátora Mgr. Paukertová, člen Rady Libereckého kraje Mgr. Tulpa, zástupce Nadace Preciosa Ing. Schötta a bývalí členové sboru. Hosty si sbor Janáček pozval i na scénu. V samostatných blocích se posluchačům postupně představili pěvecký sbor Anima Saxí z Gymnázia U Balvanu, flétnový soubor Jablonecká píšťalka a pěvecký sbor Rosex z Liberce vedený dirigentkou Alenou Svobodovou. Rosex svým zpěvem podpořil sbor Janáček v druhé polovině koncertu při společném uvedení skladby Missa Brevis Pastoralis Jiřího Pavlici za doprovodu orchestru Miroslava Halamy.
Po skončení koncertu se oslava sborového jubilea přesunula do prostor blízkého hotelu Zlatý lev, kam byli na raut a přátelské posezení pozváni také hosté a kde došlo k předání darů. Sbor pozdravili zástupci města, kraje a zahraničních hostů a večer pokračoval volnou zábavou a diskusí nad přípravou nových projektů. Sbor Janáček tak nejen důstojně oslavil 65. výročí, ale zároveň úspěšně vykročil do nové umělecké sezóny.Bc. Magda Holá, Dis.
Členka výboru SPS Janáček2013

Vánoční koncert s Dolnoslezskou filharmonií
Jelení Hora, PL2013

Projekt Janáček Opera Gala s Dolnoslezskou filharmonií
Jelení Hora, PL2010


GB2010


DE
2009

CD Il ritorno di Tobia und lesungen (Belcanto Chor Salzburg)2009

koncert s Belcanto Chor a Amadeus Kammerorchester Salzburg
Salzburg, AT2008

Praga cantat
Praha, CZ

stříbrné pásmo v kategorii smíšené sbory

2007

Praga cantat
Praha, CZ

stříbrné pásmo v kategorii smíšené sbory2005

Vánoční koncert
DE2005

Mgr. Olga Fröhlichová zahájila činnost jako hlavní sbormistr
2004

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka
Praha, CZ

2. místo2003

Svátky písní
Olomouc, CZ

zlatá medaile2003

Svátky písní
Olomouc, CZ

stříbrná medaile2002

CD SPS Janáček, Alfors audio Turnov (ing. Otto Adametz)2000

Svátky písní
Olomouc, CZ

zlatá medaile v kategorii smíšené sbory2000

Svátky písní
Olomouc, CZ

stříbrná medaile v kategorii ženské sbory1985

Premiéra skladby Vypsání bitvy (Václav Říha)
Jablonec n. N.1980

Premiéra skladby Panychida (Jan Bůžek)
Jablonec n. N.1980

Premiéra skladby Pater Noster (Zdeněk Lukáš)
Jablonec n. N.1978

Premiéra skladby Ut omnes homines (Jiří Laburda)
Jablonec n. N.1970

Premiéra skladby Eskymácká ukolébavka (Ilja Hurník)
Jablonec n. N.1949

Sbor byl založen roku 1949.Premiéra skladby Hlad po životě (Václav Felix)
Praha


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

především soprány, ale mohou se hlásit i tenory a basy.

jak se stát členem?

Přijdťe se podívat na zkoušku sboru. Každé úterý v 19.00 hod. v ZUŠ Jablonec nad Nisou.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)