Tři desetiletí dětského sborového zpěvu v Poberouní aneb Chorus Angelus jubilující

Existuje-li nějaký hudební obor, v němž stále patříme k těm nejlepším, je jím sborový zpěv a zejména sborový zpěv dětský. Ani region Poberouní není výjimkou, i když si na vznik velkého dětského sborového tělesa musel poměrně dlouho počkat, paradoxně až do období tzv. normalizace.-ChAs-, sobota 28. března 2015
Magazín > Sborový život

Chorus Angelus

Chorus angelus

V té době začíná v Dobřichovicích působit sbormistr a skladatel dr. Jaroslav Dostalík, který byl z politických důvodů donucen odejít z Brna. Tak jako na každém místě, kde tento vynikající muzikant ve svém životě působil, zakládá i tady v roce 1984 dětský sbor. Jako symbolický vzkaz tehdejší státní moci mu dává název Mladost (stejné jméno nesl jeho první brněnský sbor, od kterého musel nuceně odejít). Pod jeho vedením se sbor záhy vyrostl v uznávané hudební tělesu, které se prosadilo nejen u nás, ale i v zahraničí.

V roce 1991 odchází Jaroslav Dostalík zpět do Brna a vedení sboru se ujímá sbormistr a varhaník Karel Loula. Na jeho práci navázal v roce 1993 Igor Angelov a pod názvem Chorus Angelus se sbor začal orientovat zejména na středověkou, renesanční a barokní hudbu.

Další výraznou osobností, která se zasloužila o rozvoj sboru, byl Lukáš Prchal. Za jeho vedení v letech 2004-2010 se sbor věnoval i náročným kompozicím současných autorů a zúčastnil se několika významných multižánrových hudebních projektů. Po jeho odchodu se v období tří let za dirigentským pultem vystřídali dva sbormistři, Jiří Polívka a Martina Klimtová.

Od srpna 2013 je uměleckým vedoucím dr. Roman Michálek, který je také sbormistrem koncertního sboru. Spolu s ním se o hudební rozvoj dětí starají sbormistryně Ivana Kylarová, Ludmila Plzáková a Zora Strnadová, hlasovou poradkyní souboru je Oldřiška Richter Musilová. Současný repertoár sboru tvoří dětské písně, skladby klasiků naší i světové hudby, černošské spirituály i úpravy populární hudby a jazzu. Za dobu působení sboru se z odrostlých členů sboru vytvořila dvě menší pěvecká tělesa: dívčí komorní sbor Brécy a vokální skupina E.I.T. Voices.

V současnosti je Chorus Angelus spolkem vedeným volenou radou rodičů a navštěvuje ho cca 85 dětí ve věku od 4 do 16 let. Přípravná oddělení sboru působí při ZŠ a MŠ v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích. Koncertní oddělení pracuje od loňského školního roku pod záštitou Základní umělecké školy Černošice.

Kromě koncertů v regionu vystupuje Chorus Angelus na různých akcích a festivalech v ČR i zahraničí. Spolupracuje též s dalšími profesionálními a amatérskými tělesy a sólisty napříč hudebními styly a žánry. Mezi nejvýznamnější umělecké úspěchy posledních let patří ocenění ze soutěžních klání, a to z mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc (koncertní sbor) či celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní (přípravná oddělení ZŠ).

U příležitosti letošní jubilejní třicáté sezóny pořádá sbor řadu tématicky zaměřených koncertů a vystoupení. Oslavy vyrcholí Slavnostním koncertem v červnu tohoto roku, kde se představí všechna oddělení sboru. Věříme, že se zde také setkáme s bývalými členy sborů Mladost a Chorus Angelus a sborové třicátiny oslavíme společným zpěvem.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)