Hudebka pro všechny – iniciativa za zachování hudební výchovy

Kam kráčí výuka HV na českých školách?

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v současnosti připravuje velkou revizi základních školních dokumentů. Jejich výsledkem má být modernizace a zefektivnění výuky ve všech mateřských, základních a středních školách.Libor Sládek, úterý 25. června 2019
Magazín > Zprávičky

HSW

Sakurambo / https://en.wikipedia.org/

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v současnosti připravuje velkou revizi základních školních dokumentů. Jejich výsledkem má být modernizace a zefektivnění výuky ve všech mateřských, základních a středních školách. Tato bezesporu potřebná a záslužná aktiva však má i své stinné stránky. Jednou z nich je nebezpečí, že v novém systému nezbude místo pro hudební a výtvarnou výchovu.

Nejistota, která českou reformu provází, nastartovala iniciativu učitelů a rodičů s názvem Hudebka pro všechny, která má za cíl hudební výchovu na školách udržet. Její součástí je také založení učitelské asociace, ta by chtěla do diskuze kolem revizí vstoupit a vystupovat ve věci hudební výchovy jako partner směrem k NÚV a Ministerstvu školství. Učitelé doufají, že se jim za podpory odborníků, rodičovské veřejnosti i samotných žáků podaří hudební výchovu na našich školách zachovat pro všechny žáky.

„Podobnou zkušeností si před časem prošli žáci a učitelé v Polsku a na Slovensku. V obou zemích totiž před časem hudební a výtvarnou výchovu silně omezili nebo fakticky úplně zrušili. Po několika letech došli k tomu, že výchovy mají svůj význam, a poměrně složitě je do systému vrací: chybí jim teď učitelé, prostory i vybavení. Naproti tomu úspěšné a moderní školství v severských zemích, které bývá často uváděno jako náš vzor, s kulturním a uměleckým vzděláváním na základních a středních školách počítá,“ říká mluvčí iniciativy Libor Sládek.

K informování veřejnosti zřídila iniciativa stránku na Facebooku. Připravuje také otevřený dopis ministrovi školství a plánuje svolat do Prahy velký mítink učitelů za zachování předmětu.

Své požadavky a návrhy učitelé shrnuli do pěti základních bodů:

- Zachovat hudební výchovu jako povinný předmět všeobecného vzdělávání ve všech ročnících ZŠ a odpovídajících ročnících gymnázií a středních odborných škol

- Zvýšit stávající hodinovou dotaci hudební výchovy o jednu vyučovací hodinu týdně, aby bylo možné naplnit cíle předmětu v oblasti rozvoje kreativity a kreativního myšlení.

- Zachovat náplň hudební výchovy, nepředimenzovat ji o další obory. Obsah hudební výchovy jako integrativního předmětu je dostatečně naplněn. Uplatňované činnosti (pěvecké, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové) v současném pojetí plně dostačují k optimálnímu rozvoji hudebnosti dětí.

- Zkonkrétnit obsah hudební výchovy, zpřesnit terminologii, aby učitelé věděli, jak efektivně naplňovat cíle všeobecné hudební výchovy a změny kurikurálních dokumentů nezůstaly pouze ve formální rovině, jako je tomu doposud.

- Zkvalitnit přípravu budoucích pedagogů a jejich kompetentnost. Hudební výchovu, která je v současné době chápána spíše jako zbytná, vyučuje velké procento neaprobovaných učitelů, kteří na avizované změny nejsou připraveni.

Kontakt pro média:

Mgr. Libor Sládek

e-mail: libor.sladek@seznam.cz

tel.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)