Zdena Součková - první dáma českých chlapeckých sborů

Srdečné blahopřání ke kulatému jubileu

Zdena Součková prokazuje celým svým životem nejen veliký talent pro pedagogicky účinné předávání hudebních dovedností, ale zejména pro citlivou výchovnou práci s mládeží.Jiří Míček, pátek 27. prosince 2019
Magazín > Sborový život

Zdena Součková

archiv PG / http://www.pueri.cz/

Její nesmírnou zásluhou nejen pro Prahu 7 je, že dokázala ve zdejší, zejména klukovské generaci po 30 let pěstovat lásku k vnímání a aktivnímu provozování hudby.

Se sborovým zpěvem se poprvé setkala na Základní škole v Korunovační ul. v Praze 7 v roce 1961 jako členka školního sboru, který vedl sbormistr Ing. Vladislav Souček, její budoucí manžel.

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně a poté absolvovala studium oboru loutkoherectví na pražské DAMU. Po kratším působení v mateřské škole nastoupila později do funkce vedoucí estetického oddělení v DPM v Praze 7.

V roce 1968 začala její spolupráce s dětským pěveckým sborem RADOST PRAHA, pro který také po dobu 30 let zajišťovala veškerou organizační agendu. V letech 1968–74 pracovala s přípravným sborem Koťata, 1974–1992 s Koncertním sborem Radost a jeho přípravnými odděleními. Po založení chlapeckého sboru Pueri gaudentes v r.1990 svoji činnost ve sboru Radost postupně omezovala až ji opustila a plně se věnovala chlapeckému zpívání. Od roku 1988 je spolu se svým manželem ve vedení Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha, který založili na přání bývalých členek a členů dětského sboru Radost a který již vice než tři desetiletí přináší radost a obohacuje život vice než padesáti jeho členům.

Znalosti a dovednosti metodického přístupu k výuce hudby získávala postupně na seminářích a na dirigentských kurzech J. M. Dobrodinského a kurzech hlasových pedagožek prof. Jarmily Vrchotové Pátové a PaedDr. Aleny Tiché.

Podstatným zdrojem inspirace pro práci v oblasti sborového zpěvu byla pro ni též pravidelná setkávání se sbormistrovskými osobnostmi našeho hudebního života. Na prvním místě to byli manželé Jiřina a Milan Uherkovi, u nichž poznala výhody toho, když pěvecký sbor vedou manželé sbormistři, z dalších pak manželé Alena a Václav Brádlovi (Semily), sbormistři Jaroslav Cyrus (Jirkov), Josef Brabenec (Tachov), Alois a Tomáš Motýlové (Šumperk), Josef Baierl (Sušice) aj.

Prof. Jiří Skopal, který v roce 1982 založil v Hradci Králové první chlapecký sbor Boni pueri, jí doporučoval, aby se také věnovala výuce a sborovému vedení chlapeckých hlasů. S jeho duchovní podporou založila Zdena Součková v roce 1990 Chlapecký sbor PUERI GAUDENTES, který se během několika let stal uznávaným pěveckým tělesem a řada bývalých členů tohoto sboru se v současné věnuje hudbě dokonce profesionálně. Se sborem Pueri gaudentes se Zdena Součková úspěšně zúčastnila mezinárodních domácích i zahraničních sborových soutěží a festivalů. Následovaly koncertní cesty do Itálie, Rakouska, Francie, Německa, Belgie, Nizozemí, Švédska, Norska, Řecka, Polska, Španělska, 3 koncertní cesty do Japonska, Ruska a dalších zemí, uvádění dětské opery H. Krásy Brundibár v Izraeli a v Petěrburgu (společně a ve společné choreografii s izraelským sborem). Úspěšná byla i účast sboru na mezinárodních festivalech v Neerpeltu, Leccu, Preveze, Gorizii, Petěrburgu a na řadě dalších prestižních národních i mezinárodních soutěžích. Od roku 1994 se Pueri gaudentes stali rovněž stálými spolupracovníky Státní opery Praha (např. v operách G. Bizeta Carmen, G. Pucciniho Turandot, M. P. Musorgského Boris Godunov, E. F. Buriana Bubu z Parnasu, I. Steinera Dorian Gray, W. A. Mozarta Kouzelná flétna, A. Boita Mefistofeles ad., spolupracoval s operou i při provedení České mše vánoční J. J. Ryby).

Dvakrát již byli Pueri gaudentes vyzváni k účasti na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro a v posledních letech spolupracují též se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK (G. Mahler: Symfonie č. 3, J. Haydn: oratorium Stvoření).

Od roku 2012 se sbor pravidelně připravuje k účinkování na předvánočních koncertech s V. Neckářem, podílel se i na natočení CD V. Neckáře “Mezi svými”. Pueri gaudentes již vydali 3 CD a na několika dalších se podíleli. Mimořádná byla účast 11 vybraných chlapců na projektu L. Bernsteina “Mass” s Vojtou Dykem v posledních třech letech.

Kolega a manžel paní sbormistryně Součkové, sbormistr Vladislav Souček, se k 10. Výročí sboru Pueri gaudentes vyjádřil takto: „Přiznám se, že když Zdenu před více než deseti lety přepadla idea založit chlapecký sbor, nedával jsem jí v pražských podmínkách příliš nadějí na úspěch. Vždyť v dětském sboru Radost Praha nám tehdy zpívala pravidelně jen tak sotva pětice mužských odvážlivců! Ale Zdena to s kluky umí asi podstatně lépe než já, a tak se během krátké doby mohlo pod jejím vedením vyvinout těleso vynikající kvality, kde s nadšením zpívá několik stovek chlapců. A zpívá opravdu dobře, jak o tom svědčí jejich stále rostoucí umělecké renomé nejen doma, ale i v cizině. Blahopřeji Zdeně i jejím klukům a přeji mnoho dalších úspěšných let.“

Své schopnosti pro úspěšné řízení chlapeckého sboru prokazovala nejen při bezprostřední výuce při zkouškách, ale také při jednání s rodiči a učiteli chlapců. Každý kluk si půjde raději kopat s míčem, pokud nebude svými nejbližšími cíleně motivován ke kulturnějším činnostem. Chlapcům ve sboru se vždy snažila být blízko, vědět o jejich životě co nejvíce a pomáhat jim. Nikdy jí nebylo lhostejné, když měl člen sboru problémy rodinné nebo studijní, pokaždé se snažila pomoci k nápravě. Mnoho chlapců, dnes už mužů, s úctou vzpomínají, jak si pro ně vyhradila čas a věnovala se jim. Na jednu stranu sice vždy budila respekt, na druhou to ale byla a je pro všechny kluky hodná a ochotná „ teta Zdena“.

V rámci její práce v ZUŠ Šimáčkova Praha 7, se účastní take projektu Akademie umění a kultury pro seniory. Po celý tříletý cyklus zde vedla smíšený pěvecký sbor seniorů, Retro, pro který organizuje koncerty a výměnné umělecké zájezdy. Kromě vlastní sbormistrovské činnosti pracuje často v porotách regionálních I národních sborových soutěží a o své práci přednáší často jako lektorka méně zkušeným sbormistrům.

Zdena Součková je nositelkou nejvýznamnějších národních sbormistrovských ocenění. V roce 1997 jí Unie českých pěveckých sborů a Nadace Františka Lýska udělila nejvyšší ocenění pro sbormistry dětských sborů – Cenu Františka Lýska a v roce 2016 získala významné ocenění MŠMT ČR. Za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti uměleckého vzdělávání jí udělilo “Medaili MŠMT 1. stupně”. V témže roce obdržela za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost také nejvyšší sbormistrovské ocenění – Cenu Bedřicha Smetany.

A Zdena Součková k svému nastávajícímu životnímu jubileu dodává: „Všechno mi to hrozně rychle uteklo a já bych si moc přála, aby sbor pokračoval pokud možno v mých šlépějích. V současné době pracuji se všemi přípravnými sbory, s koncertním sborem už jen příležitostně. Sbor dnes vedou Libor Sládek a Jan Kyjovský a já jim držím palce, aby se jim to, už jen s mým dohledem, úspěšně dařilo. Není jednoduché sbor opustit a v příštím roce, kdy v říjnu (24. 10. 2020) oslavíme koncertem v Rudolfinu 30. výročí založení sboru Pueri gaudentes, bude má spolupráce s nimi jistě intenzivnější. Mám radost, když bývalé členy potkávám na koncertních pódiích jako členy smíšených sborů, nebo při jejich sólovém koncertování a když se za mnou do sboru vracejí a vodí i své děti.

Před měsícem jsme se sborem Pueri gaudentes díky jednomu našemu bývalému členu absolvovali mimořádný zájezd s koncertováním v Římě a zpíváním v Bazilice sv. Petra u příležitosti slavnostní mše k svátku sv. Václava dne 28. září. Dokonce se mi podařilo vzít s sebou i televizní štáb, který něco natočil a odvysílá v době adventu. Třeba se Vám podaří záznam vidět.“

(S použitím bakalářské práce Jana Chytila, absolventa PedF UK z roku 2015, Jiří Míček.)


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)