Koncert k poctě vynikajícího sbormistra

Hlavní koncert letošního ročníku festivalu Musica coniuncta Pragensis, který organizuje Unie českých pěveckých sborů a Společnost pro aktivní výchovnou prevenci za podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Františka Augustina Urbánka a dalších subjektů, zvolil za hlavní pointu osobnost sbormistra Rudolfa Zemana.Gabriela Levá, úterý 28. června 2005
Magazín > Sborový život

Lukáš Vasilek řídí Foerstrovo komorní pěvecké sdružení.

Koncert se konal v úterý 14. června 2005 v sedm hodin v koncertním sále domu Zpěváckého spolku Hlahol v Praze. Vystoupily na něm dva ženské sbory, jejichž uměleckému vedení zasvětil velkou část svého života právě sbormistr Rudolf Zeman. Jeho osobě byla také věnována dokumentární výstava, která byla slavnostně otevřena za účasti pozvaných hostů půl hodiny před začátkem koncertu.

Vernisáž výstavy zahájil krátkou řečí tajemník Unie českých pěveckých sborů, hlavní organizátor festivalu, pan Roman Michálek. Svoji vzpomínku na osobnost sbormistra Rudolfa Zemana připojila členka Národního divadla, paní Libuše Márová. Výstavu poté otevřel místopředseda Společnosti pro aktivní výchovnou prevenci, pan Radko Rajmon. Autorka výstavy, pražská výtvarnice Jitka Huňková ze získaných materiálů připravila zajímavou instalaci na šesti panelech doplněných rámovanými diplomy a zasklenými fotografickými materiály umístěnými vkusně v prostoru na malířských stojanech. Vystaveny byly i trojrozměrné exponáty – různé poháry a upomínkové předměty z festivalů a soutěží. Jednotlivé panely výstavy jsou věnovány třem stěžejním etapám uměleckého působení Rudolfa Zemana – jeho práci v Národním divadle, kde korepetoval a připravoval operní produkce od roku 1951 (v roce 1974 byl vyznamenán titulem Zasloužilý člen Národního divadla) a jeho sbormistrovské činnosti nejprve v Pěveckém sdružení pražských učitelek a později ve Foerstrově komorním pěveckém sdružení, které založil spolu s Libuší Krejčovou a Dagmar Součkovou. Výstava bude v září přenesena na Slovanský ostrov, kde ji bude možné shlédnout v rámci jubilejního koncertu Foerstrova komorního pěveckého sdružení.

Pěvecké sdružení pražských učitelek s dirigentem Ivanem Zelenkou.

Slavnostní koncert k poctě sbormistra, který by se letos dožil pětaosmdesáti let, a od jehož úmrtí uplyne v těchto dnech již deset let, zahájil společný zpěv obou sborů. Za řízení Ivana Zelenky zaznělo dvojsborové Rorando coeli Jana Campana Vodňanského. Po tomto uvítání publika, které tentokrát zaplnilo sál Pražského Hlaholu téměř do posledního místečka, následoval projev paní Hrdé, bývalé členky Pěveckého sdružení pražských učitelek která v několika minutách připomněla historii spolupráce Rudolfa Zemana s tímto sborem. Poté již započal první blok programu. V podání Pěveckého sdružení pražských učitelek řízených Ivanem Zelenkou zazněly postupně Dvořákovy sbory Šípek a Holub na javoře, Janáčkova Láska opravdivá, Zavírání lesa Bohuslava Martinů, Ebenovy skladby Čis nebyl doma a Vlaštovička lítá a nakonec Temlovo Vivat gauneramus pro ženských sbor a bicí nástroje. Některé skladby působily poněkud neusazeně a nejistě, za jednoznačné pozitivum však lze považovat uvedení Temlovy skladby, jejíž přednes a zapojení bicích nástrojů bylo příjemným osvěžením. Sbormistrovi Ivanu Zelenkovi lépe vycházejí svižnější skladby – jeho založení jazzového hudebníka nezapře ani poněkud instrumentální dirigentské gesto. Celkově však vystoupení tohoto sboru působilo velmi mile, což dokládal i zájem publika – některé divačky si texty známých skladeb potichu slabikovaly.

O přestávce měli posluchači možnost si prohlédnout výstavu věnovanou životu a dílu Rudolfa Zemana.

Po skončení prvního bloku koncertu dostali posluchači příležitost si během půlhodinové přestávky prohlédnout výstavu a pak již nástup Foerstrova komorního pěveckého sdružení s dirigentem Lukášem Vasilkem zahájil druhou část programu. V jejím úvodu promluvil krátce sbormistr Jan Maria Dobrodinský o osobnosti Rudolfa Zemana. Pak již zazněly první tóny Sukova cyklu Deset zpěvů pro ženský sbor s průvodem klavíru na čtyři ruce. Klavírního partu se s profesionalitou sobě vlastní ujali Ludmila Čermáková a Jaroslav Šaroun. Výkon nezkazil ani drobný rytmický nesoulad mezi dirigentem, klavírem a sborem, k němuž během provedení došlo. Sbor působí plným, mladistvým zvukem a jeho projev je velmi muzikální. Vyváženému dirigentskému projevu Lukáše Vasilka by slušelo uvolněnější gesto a střídmější užívání prvků instrumentálního dirigování.

Hudební skladatel Zdeněk Lukáš v zamyšlení během společenského večera po skončení koncertu.

Po koncertu, z něhož posluchači odcházeli naplněni uměleckými dojmy s úsměvy ve tvářích, se v prostorách Muzea Pražského Hlaholu konal společenský večer pro pozvané, na kterém spolu rozprávěli pražští sbormistři, skladatelé, předsedové sborů, pořadatelé festivalu Musica Coniuncta Pragensis a další významné osobnosti pražského kulturního života.

Hlavní koncert letošního ročníku festivalu se tedy vydařil a posluchači se již těší na další pořady festivalu – například na zářijový jubilejní koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení pořádaný v sále Žofína, kde bude ještě jednou k vidění výstava o Rudolfu Zemanovi.


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)