Chodurův festival pěveckých sborů

České Budějovice, 16. dubna 2004

Sborové festivaly, které pořádá Jihočeský oblastní výbor UČPS, představují vždy reprezentativní vizitku jihočeského sborového umění. Nebylo tomu jinak ani na Chodurově festivalu pěveckých sborů, který dne 16. dubna 2004 spojil v Koncertní síni Otakara Jeremiáše k společnému muzicírování na počest známého českobudějovického sbormistra Františka Chodury pestrou paletu všech typů jihočeských pěveckých sborů.Jiří Kolář, středa 28. dubna 2004
Magazín > Sborový život

NULL

Festival znovu potvrdil, že v jižních Čechách můžeme v současné době nalézt sbory, které mohou úspěšně reprezentovat svůj region nejen v rámci naší republiky, ale i v zahraničí. Potěšitelná je zvláště stoupající úroveň dětských a mládežnických sborů. Ale představme si alespoň stručně jednotlivé účastníky této úspěšné přehlídky.

Svým vystoupením ji otevřel Dětský pěvecký sbor Úsměv ZŠ Borovany (sbm. Jana Jandová), který překvapil velmi dobře a intonačně čistě provedenými tříhlasými úpravami lidových písní a cappella i známou Temlovou „Povodní“ z cyklu Všelijaké písničky. Ukázněný a soustředěný sbor však poněkud postrádal to, co nese ve svém názvu – úsměv, umožňující navázat potřebný kontakt s posluchači.

Značný posun vpřed prokázal svým vystoupením i Smíšený pěvecký sbor Mendík Gymnázia J. V. Jirsíka (sbm. Ludmila Dvořáková a Miroslav Hrdina). Sbormistrům se podařilo vytvořit dobře znějící více než čtyřicetičlenný smíšený sbor s početnou skupinou chlapeckých hlasů, zpívající s chutí a nadšením. Repertoár sboru míří více do oblasti populární hudby, která však často svádí k převaze silnější dynamiky.

Mladé složení má i Komorní pěvecký sbor Domino Tábor. Pro své festivalové vystoupení si vybral tři známé písně z repertoáru Jaroslava Ježka. I z jejich zpěvu řízeného temperamentním Pavlem Buškem dýchalo sympatické zaujetí pro interpretaci tohoto hudebního žánru. Swingový styl je pro současné mladší interprety méně známý, a proto značně náročný. Pro ještě působivější provedení Ježkových skladeb bych doporučil bohatší práci s dynamikou, přirozenější deklamaci a vylehčení rytmu.

První polovinu festivalového programu uzavřely tři tradiční jihočeské sbory. Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec (sbm. Věra Kadičová), který oslavil již 140 let svého trvání, upoutal především svou upřímnou snahou o přirozený a pravdivý výraz. Bohatou uměleckou historii mají i jen o rok mladší Smíšený a Mužský pěvecký sbor Záboj Pelhřimov (sbm. Vlasta Veselá a Václav Nouza). Tyto sbory, podobně jako mnoho dalších českých sborů dospělých, zápolí s malým přílivem mladých pěvců, což se obráží jak v jejich zvukové charakteristice, tak v pěveckotechnických možnostech. Z programových čísel, která nám sbory nabídly, bych chtěl vyzdvihnout především provedení mužského sboru „Hostina“ A. Dvořáka řízeného nestárnoucím a stále vitálním Václavem Nouzou.

Do druhé poloviny přehlídky zařadil dramaturg festivalu Vladimír Vačkář sbory, které nejúspěšněji reprezentují jihočeský region i mimo jeho hranice. Padesátičlenný Českobudějovický dětský pěvecký sbor Canzonetta (sbm. Anna Knotková) přesvědčil, že patří v současné době k našim předním dětským sborům. Jeho výkon ozdobil, příjemný, barevně diferencovaný zvuk, velmi dobrá pěvecká kultura i technika, přirozená deklamace i frázování, spolehlivá intonace a precizní, pružný rytmus. Vedle těchto nutných atributů kvalitního sborového výkonu si však získali mladí zpěváci posluchače přesvědčivým výrazem, v muzikálových a populárních skladbách pak i spojením stylového zpěvu s přirozeným pohybem. Působivé a nadšeně přijaté vystoupení podtrhly i výborné výkony doprovázejících instrumentalistů – klavíristky Věry Bauerové a mladého houslisty z českobudějovické ZUŠ. Škoda že u nás nemáme více základních škol s prohloubenou výukou hudební výchovy, základních škol úzce spolupracujících se základními uměleckými školami!

I další sbor, téměř šedesátičlenný ženský Jihočeský vysokoškolský sbor Jihočeské univerzity České Budějovice (sbm. Jiří Fuchs), laureát řady národních i mezinárodních sborových soutěží, nezůstal své pověsti nic dlužen. Z jeho festivalového programu (Dvořák, Chodura, Martinů, Lukáš) zaujala nejvíce interpretace Lukášovy skladby „Hlas milého“, kterou autor věnoval českobudějovickým vysokoškolačkám jako vítěznému sboru jednoho z posledních ročníků mezinárodní sborové soutěže „Jaro se otvírá“.

Přehlídková vystoupení jihočeských sborů uzavřel Městský pěvecký sbor Perchta Český Krumlov (sbm. Šárka Kodýmová), v jehož zajímavém programu zazněla díla K. Nystedta „Laudate“, dvě části z Jazzové mše J. Hniličky a oblíbená skladba Z. Lukáše „Za naším huménkem“.

Chodurova festivalu pěveckých sborů 2004, jehož slavnostní vyvrcholení vytvořilo společné provedení Chodurovy úpravy lidové písně „Teče voda“ a známého sboru z opery G. Verdiho „Nabucco“ za řízení Vladimíra Vačkáře, využili pořadatelé k předání nejvyšších sbormistrovských ocenění Jihočeského OV UČPS – Ceny Františka Chodury. Z rukou předsedy Jiřího Fuchse je převzali Václav Nouza a Vladimír Vačkář. Zlaté odznaky s granáty za dlouholetou úspěšnou sbormistrovskou činnost a čestná uznání u příležitosti životního jubilea pak obdrželi další významní sbormistři a sboroví pracovníci jihočeské oblasti.

FestivalyProhlédněte si zmíněné sbory

Českobudějovický dětský pěvecký sbor Canzonetta

České Budějovice (Jihočeský kraj) – zal. 1988
dětský sbor


Domino Tábor z.s.

Jihočeský kraj – zal. 1992
smíšený sbor


Mendík

České Budějovice (Jihočeský kraj) – zal. 1989
gymnaziální smíšený sbor


Smetana Jindřichův Hradec

Jihočeský kraj – zal. 1861
smíšený sbor


Smíšený pěvecký sbor Perchta

Český Krumlov (Jihočeský kraj) – zal. 1991
smíšený sbor


Úsměv

Borovany (Jihočeský kraj) – zal. 1978
školní dětský sbor


Záboj Pelhřimov

Kraj Vysočina – zal. 1862
smíšený sbor


Slovník sbormistrů


Přečtěte si další článkyPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)