Smíšený pěvecký sbor Boleslav, z.s.

smíšený sbor • Mladá Boleslav


založen v roce 1857

18 členů

Radek Drahota
Kolomuty 70
29301 Mladá BoleslavUmělecké vedení

Mgr. Kubelková Zuzana

hlavní sbormistr

Kronika sboru2015

květen

Mladoboleslavský pěvecký festival
Mladá Boleslav, CZ
2014

květen

Mladoboleslavský pěvecký festival
Mladá Boleslav, CZ2011

říjen

Boleslav bude zpívat především Mozarta a Rybu

Na interpretaci klasicistních autorů 2. poloviny 18. století se bude zaměřovat program pěveckého sboru Boleslav na sklonku roku 2011. Sbor, který se ve svém repertoáru orientuje především na tzv. artificiální hudbu, se v listopadu a prosinci zapojí do projektu, na němž mají účast i další hudební tělesa: Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, Chrámový sbor Adama Michny Jindřichův Hradec, Chrámový sbor sv. Cecilie Poděbrady a Mladoboleslavský komorní orchestr. Tyto hudební soubory společně přednesou na dvou koncertech především Mozartovu méně známou mši „Missa Aulica“ a Haydnovo Te deum. Vezmeme-li v úvahu zapojení takřka 100 účinkujících a relativní neobvyklost repertoáru, může se mladoboleslavské publikum těšit na výjimečnou hudební událost. Po koncertu s názvem „Hudba doby W. A. Mozarta“ v Lysé nad Labem (13. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele) se totiž projekt přesune do kostela sv. Bonaventury na Karmeli (v areálu VŠ Škoda-auto), kde 18. prosince proběhne od 16 hodin druhý, podobný koncert. V tuto dobu již budou klepat na dveře Vánoce a k nim v našem kraji neodmyslitelně patří i tradiční provedení mše dalšího Mozartova současníka, Jakuba Jana Ryby. Ani letos nebude totiž chybět na kulturní scéně regionu Česká mše vánoční „Hej, mistře“, kterou si budou moci návštěvníci vyslechnout celkem ve třech kostelích. 11. prosince v Havelském kostele v Ml. Boleslavi ve 14 hodin, ve stejný den v kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti od 17 hodin a 19. prosince v krnském kostelíku (pod viaduktem) od 18 hodin. Program sboru Boleslav se tedy bude na konci tohoto roku linout především ve znamení duchovní hudby 18. století. Věříme, že i v dnešní uspěchané době si její příznivci naleznou čas zastavit se a nasát něco z její atmosféry.2011

duben

Mladoboleslavský pěvecký festival v roce 2011

I letos se mohou návštěvníci těšit na květnová vystoupení pěveckých sborů zblízka i zdaleka. V rámci již tradičního Mladoboleslavského pěveckého festivalu, který již po dvanácté pořádá smíšený pěvecký sbor Boleslav, navštíví Mladou Boleslav sbory z Prahy či Ústí nad Orlicí. Na dvou festivalových koncertech vystoupí nejprve sbory dětské (v úterý 10. května), o dva dny později sbory smíšené (ve středu 12. května). S organizací dětského koncertu, který začíná v 16 hodin v aule Gymnázia Dr. J. Pekaře, pomáhá dětský pěvecký sbor Jiřičky a jeho sbormistryně Jiřina Jiřičková. Kromě tohoto sboru a dalšího tradičního účastníka, jímž jsou Ptáčata Mladá Boleslav (sbor dětí předškolního věku), se letos představí ještě dva pěvecké sbory: dětský pěvecký sbor Čtyřlístek z Ústí nad Orlicí a Plamínek z Dobrovice. Dobrovice bude mít letos zastoupení i na koncertu dospělých – přijede Dobrovan se sbormistryní Blankou Boháčkovou. S ním vystoupí ve čtvrtek od 19 hodin ve Sboru českých bratří soubor Collegium Musa Pragensis, který vede bývalý dlouholetý sbormistr pořádajícího sboru Zdeněk Šulc. Oba pozvané smíšené sbory na festivalu již v minulosti vystupovaly. Boleslav bude premiérově řídit jeho nová sbormistryně Zuzana Kubelková, která se sborem nacvičuje nové skladby. Organizátoři festivalu zvou srdečně své posluchače na tradiční boleslavský hudební svátek.2010

duben

Mladoboleslavský pěvecký festival

Mezi tradiční kulturní podniky ve městě již několik let patří květnový festival sborového zpěvu v režii pěveckého sboru Boleslav. V předchozích letech se jeho návštěvníci mohli setkávat s názvem začínajícím slovem „regionální“. Letos byl název trochu zjednodušen na „Mladoboleslavský pěvecký festival“. Už jen proto, že některé pozvané sbory se do mladoboleslavského regionu zkrátka řadit nemohou. Z dětských sborů jsou to Janihlásky z Chlumce nad Cidlinou. Vedle nich na koncertě, který se koná v aule Gymnázia Dr. J. Pekaře ve středu 26. 5. od 16 hodin, nebudou chybět tradiční Ptáčata a Jiřičky, známé místní dětské sbory. I oba pozvané smíšené sbory přijedou z trochu větší vzdálenosti. Prvním bude Hlahol Nymburk, druhým pěvecký sbor Ještěd z Liberce, sbor s největší a nejbohatší historií ve svém regionu, během níž dosáhl i vítězství v různých pěveckých soutěžích (Praga cantat 2003, soutěž A. Dvořáka 2004). V Mladé Boleslavi se představí s baladami Vítězslava Nováka Vojna a láska. Pořádající sbor Boleslav přednese populární Otvírání studánek od Bohuslava Martinů. Koncert smíšených sborů, zaměřený na českou hudební tvorbu, začíná ve čtvrtek 27. 5. v 19 hodin po roční pauze opět v kostele sv. Bonaventury na Karmeli. Už proto, že letos se v Mladé Boleslavi představí kvalita, neměli by si příznivci artificiální hudby tuto příležitost nechat ujít.2009

listopad

Vánoční maratón sboru Boleslav v roce 2009

Smíšený pěvecký sbor Boleslav, který již přes 150 let obohacuje kulturní život Mladé Boleslavi, má během letošních Vánoc napilno. Již od prvního prosincového začíná jeho náročný koncertní program, který se letos nese v duchu spolupráce s dalšími významnými hudebními tělesy ve městě. V neděli 6. 12. od 16 hodin pořádá v bývalém kostele sv. Bonaventury na Karmeli své první vystoupení, které je určeno především dětským sborům – mladším Ptáčatům a starším Jiřičkám. S nimi tu vystoupí i samotný Boleslav, který se zaměří, jak bývá u něj v posledních letech zvykem, na českou produkci. Posluchači budou mít možnost slyšet zlidovělé kancionálové písně od Adama Michny z Otradovic (včetně Chtíc, aby spal), pastorely bakovského rodáka Jiřího Ignáce Linka či vánoční spirituálové písně. Další koncert pořádaný sborem se koná v úterý 15. 12. v 19 hodin ve Sboru českých bratří. Tady po letech sbor uvede Missu pastoralis od F. X. Brixiho, který během svých studií působil na piaristickém gymnáziu v Kosmonosích. Vedle této mše samozřejmě nebude chybět oblíbená Rybova Česká mše vánoční „Hej, mistře“, která již neodmyslitelně patří do koloritu českých Vánoc. Tradičně tu bude s naším sborem vystupovat Mladoboleslavský komorní orchestr, sólových partů se zhostí podobně jako loni Lenka Tondrová, Tereza Moravcová, Jiří Bartoš a Jaroslav Patočka, varhanní doprovod obstará student pražské konzervatoře Ondřej Valenta. Den poté sbor naváže spolupráci s Dechovým orchestrem Škoda na koncertě v Domě kultury, který začíná v 19 hodin. Boleslav se představí ve dvou samostatných vstupech, kromě toho zazpívá s doprovodem orchestru Händelovo známé Hallelujah a další skladby. Samostatná vystoupení sboru budou na všech koncertech řídit dva jeho stálí sbormistři, prof. Zdeněk Šulc a Věra Tondrová, kterým oběma za dlouholetou, soustavnou a obětavou práci patří dík. Vedle zmíněných koncertů sbor zavítá na tři chóry kostelů v regionu, aby s dalšími přednesl Rybovu mši. 13. 12. od 17 hodin v Mnichově Hradišti, 19. 12. od 14 hodin v Havelském kostele a od 17 hodin v Krnsku. Tato vystoupení tradičně pořádá Libor Novák, člen Státní opery v Praze. V neposlední řadě stojí za zmínku, že každým rokem se někteří členové sboru zúčastňují bohoslužby na Boží hod vánoční v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde s chrámovým sborem zpívají Rybovu mši podle mešního ordinária. Věříme, že si v této pestré a bohaté nabídce, kterou žádná krize neohrozila, vyberete a že některý z těchto koncertů navštívíte. Jste srdečně zváni.2009

duben

Zájezd sboru Boleslav do Itálie

Několikaletý hlad zpěváků ze SPS Boleslav po zahraničním zájezdu byl zahnán návštěvou severní Itálie ve dnech 3. - 6. dubna. Sbor byl pozván k účinkování na 3. mezinárodním hudebním festivalu Lago di Garda. Název festivalu odkazuje na místo jeho konání – okolí největšího italského jezera di Garda, vyhledávané turistické destinace. O tom se mohl sbor přesvědčit již první den, který byl určený prohlídce městečka a hradu Malcesine, ležících přímo na břehu jezera. Celá krajina trochu připomínala mořský záliv. Následně byl sbor ubytován v hotelu Benaco v městě Torbole s takřka pohádkovým výhledem na jezero, který podtrhávalo navíc téměř bezmračné počasí. Nazítří v sobotu následovala desetiminutová cesta do města Arco, kde proběhl ten samý večer i koncert. Dříve ovšem někteří sboristé zazpívali před místním kostelem českou píseň Nebeští kavalérové svatebnímu páru, který tam byl onen den právě oddáván. Na koncertě již sám nástup sbormistra prof. Zdeňka Šulce na pódium vyvolal nadšený potlesk. Právě díky výtečnému publiku se zpívalo o mnoho lépe a lehčeji. Zejména rychlé skladby jako Rembrandt z cyklu Pocta tvůrcům či Už ho vedou Martina (obojí od Zdeňka Lukáše) vzbudily ovace. Česká hudba nadchla nejen místní posluchače, ale i další dva sbory (polský a německý), které na koncertě vystupovaly spolu s Boleslavem. Následující den se unavení sboristé vydali na výlet do italských Alp, tzv. Dolomit. Škoda snad, že zastávky během putování v autobusu byly krátké a pouze dvě. Po večeři zpívali vybraní členové Boleslavu na koncertě společně se sborem Collegium Musa Pragensis, který se s Boleslavem účastnil na zájezdě společně všech akcí. Ač nástup na pódium připadl až na zhruba 23. hodinu a navíc po velice profesionálně vyhlížejícím německém souboru, dopadl i druhý koncert úspěšně. Poté už veškeré napětí ze členů sboru nadobro odpadlo, nicméně na následující den byl již naplánován odjezd. Po společném fotografování se sbor vydal domů do Čech, aniž by pocítil, že odjíždí ze země, sužované již tou dobou zemětřesením.
2008

listopad

Vánoce

Vánoční čas okouzlí mnohého z nás svou slovy nevystižitelnou atmosférou. Zvláštní a neopakovatelný pocit, který panuje ve většině domácností nejen během štědrého večera, je provázen řadou znaků, které, spojí-li se v ucelený tvar, vytvářejí určité kouzlo vánočních svátků. K těmto jedinečným symbolům bychom mohli v českém kontextu přiřadit např. jehličnatý stromek, sníh, vůni cukroví, rybu na talíři či koledy. A právě koledy jsou jedním z mála zprostředkovatelů, kdy se člověku, který celý rok čelil návalu komerční, mnohdy povrchní hudby, nabízí vnímat hloubku a závažnost nejen lidové písně, ale i náročnějších skladeb v lidovém prostředí kořenících a z něj vyrůstajících. Taková je i Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, novodobý evergreen českých Vánoc, kterého se společnost jakoby nemůže nabažit i po letech, kdy její provádění bylo omezováno. Je to spíše svou hudební formou kantáta, jejíž text vypráví o dobré zprávě – narození Ježíše Krista. Vedle této a jiných častěji prováděných skladeb se tu a tam objeví dílo, které většinu času svého „života“ trávilo v archívu, nepovšimnuto širší veřejností. K nim lze zařadit i Missu pastoralis in D Václava Jana Kopřivy. Jedná se o produkt tzv. citolibské hudební školy, jejíž dějiny zmapoval svým celoživotním dílem Zdeněk Šesták, letošní držitel ceny Ministerstva kultury za hudbu. Tato skladba potvrzuje nečekané kvality, kterých se v 18. století dosáhlo v tomto provinčním městě severních Čech, přesto nezapře české lidové zdroje. Něco podobného lze tvrdit i o pastorelách bakovského rodáka Jiřího Ignáce Linka. Tyto skladby představují jedny z hlavních dominant letošních pěveckých Vánoc v Mladé Boleslavi a okolí, připravovaných z místních zdrojů. (Nelze opomenout návštěvu světoznámého chlapeckého sboru Boni Pueri, který vystoupí 7. 12. v městském divadle.) Sbor Boleslav pořádá svůj vánoční koncert s Kopřivovou mší 14. 12. v 16:16 hodin v kostele sv. Bonaventury na Karmeli. Provede ji též 17. 12. v 19:19 v Kosmonosích. Dále se bude svým účinkováním podílet na četných provedeních „Rybovky“ ve městě a okolí – 13. 12. ve 14 hodin v kostele sv. Havla a v tentýž den v 17 hodin v Krnsku, 19. 12. v 18 hodin pak v Mnichově Hradišti. Věříme, že mnozí obyvatelé města nevynechají tuto pravidelnou příležitost nasát něco málo z toho, co k době sklonku roku neodmyslitelně patří.
2007

CD 150 let od založení Pěveckého sboru Boleslav ()1857

Sbor byl založen roku 1857.1857

Mgr. Kubelková Zuzana zahájila činnost jako hlavní sbormistr


Hledáme nové hlasy!

koho hledáme?

všechny se zájmem o sborový zpěv

co požadujeme?

chuť ke zpěvu a dobrou náladu

co nabízíme?

výborný kolektiv, zajímavý koníček

jak se stát členem?

Napište :-)


Publikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)