Pěvecké sdružení pražských učitelů

mužský sbor • Praha


založen v roce 1908

zřizovatel Pěvecké sdružení pražských učitelů

František Zumr
Jihlavská 609
14000 Praha 4Umělecké vedení

Kronika sboru

2013

Prolog festivalu Foerstrovy Osenice
Praha, CZ
2012

Prolog festivalu Foerstrovy Osenice
Praha, CZ


2011

Prolog festivalu Foerstrovy Osenice
Praha, CZ
2010

Foerstrovy Osenice
Osenice a okolí, CZ

2009

DVD Foerstrovy Osenice 2009 (Kamil Příhoda)2009

Mgr. Libor Sládek zahájil činnost jako sbormistr2009

Mgr. Libor Sládek ukončil činnost jako umělecký poradce2008

březen

Pěvecké sbory uctily památku Jana Palacha

Tak je na internetových stránkách UČPS článkem Pavla Rynta uvedena letošní pietní vzpomínka na studenta Jana Palacha ve Všetatech. O naší vzpomínce na Olšanských hřbitovech u Palachova hrobu nikdo nepsal a přítomná media uváděla jen obrazové šoty bez komentářů. Nicméně jsme se i my zhostili této tradiční vzpomínky důstojně a se ctí. Vedle našeho zpěvu Smetanovy Písně svobody, Machovcovy úpravy lidové písně Ach synku, synku a chorálně zazpívané písně Nad Tatrou sa blýská zazpíval dvě písně i studentský sbor Gymnázia Jaroslava Heyrovského Bes harmonie. Vystoupení obou sborů řídil Mgr. Libor Sládek.

Tímto tradičním vystoupením byly též zahájeny oslavy 100. výročí založení PSPU …

Leden i únor byly pro členy výboru PSPU spojeny s horečným vyjednáváním a zajišťováním všeho toho, co je s oslavami výročí spojeno. Někdy úspěšným, jindy neúspěšným. Za úspěšné lze považovat jednání s Nadací Nadání Hlávkových (Zumr), s a. s. Zentiva (J. Štembera), s Rektorátem VŠE (J. Voříšek a J. Makovec) a s Liborem Černým (M. Černý). Nejprve byla neúspěšná jednání s Magistrátem hl. m. Prahy (J. Štembera) a s děkanátem PedF UK (Zumr). Některé instituce vůbec neodpovídají na naše žádosti (Hewlett–Packard). Na Ministerstvo kultury přijala 8. února naší delegaci (Zumr, Džbánek, Stibůrek) ředitelka odboru NRK dr. Z. Malcová a spolu s. Mgr. M. Nádvorníkem nám věnovali téměř hodinu. Ministr kultury v odpovědi na dopis předsedy uvádí: Vážený pane předsedo, obdržel jsem Váš dopis ze dne 15. ledna 2008 ……, který obsahuje žádost o převzetí záštity nad oslavami 100. výročí založení Pěveckého sdružení pražských učitelů. …..Velmi si, vážený pane předsedo, vážím kulturních aktivit Vašeho souboru a rád Vám sděluji, že osobní záštitu nad oslavami 100. výročí založení PSPU přijímám. V Praze dne 30. ledna 2008. Č.j. 1224/2008
S úctou Václav Jehlička, ministr kultury

Záštitu dále přijali: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy. V čestném předsednictvu našich oslav jsou dále: Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda správní rady Nadání Hlávkových, Prof. PaedDr. Jiří Kolář, čestný předseda Unie českých pěveckých sborů, Jan Kasal, čestný člen PSPU, čestný sbormistr PSPU, PhDr.h.c. Radovan Lukavský, čestný člen PSPU, Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, titulární biskup litomyšlský, Ing. Jan Fischer, CSc., předseda Českého statistického úřadu, Mgr. Roman Michálek, PhD., předseda Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů, Ing. Radomír Vališka, starosta Obce Dětenice, čestný člen PSPU, Věra Šedivá, kurátorka Památníku Foersterova rodu v Osenicích, čestná členka PSPU, PhDr. Jaroslava Čajová, předsedkyně správní rady o.p.s. Janua a Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy2008

březen

Co nového v Osenicích

Již koncem kalendářního roku se začalo s opravou věže kostela, kde hrozilo zřícení při větších poryvech větru. Doufejme, že při této příležitosti bude opraveno i průčelí kostela a letošní festivaloví hosté se nebudou muset obávat padající omítky.
Do Památníku se vloupal rozbitým oknem zatím neznámý poberta a jeho zájem se soustředil jen na elektroniku. I když hodnota odcizeného nebyla příliš vysoká, ukazuje se, že i zde je potřebí instalovat drahé zabezpečovací zařízení.2008

březen

Pozvánka

Pěvecké sdružení pražských učitelů, člen Unie českých pěveckých sborů si Vás dovoluje pozvat na svůj JARNÍ KONCERT ke 100. výročí svého založení pod záštitou ministra kultury ČR Mgr. Václava Jehličky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma, který se koná v pátek dne 11. dubna 2008 ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy (Praha 1, Ovocný trh 3) v 19.00 hodin.
Účinkují Komorní smíšený sbor Canzona při Pedagogické fakultě UK (sbormistryně Jana Veverková), Pěvecké sdružení pražských učitelek (sbormistr Ivan Zelenka) a Pražské mužské sbory (Pěvecké sdružení pražských učitelů, Pražský pěvecký sbor Smetana, Pěvecký sbor Typografia - sbormistryně Valentina Shuklina).
Koncert je pořádán za finanční podpory Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, a. s. Zentiva, fy Nolina Květiny a Ing. Libora Černého.
Pozvánky vydává PSPU, Jihlavská 609, 140 00 Praha 4, tel 261 262 517, zumr.frantisek@seznam.cz a členové PMS.

2008

DVD Foerstrovy Osenice 2008 (Kamil Příhoda)2008

Premiéra skladby Zejtra tady budu sama (Jiří Laburda)
Praha2008

Premiéra skladby Fanfára (Jiří Teml)
Praha2008

Foerstrovy Osenice
Osenice a okolí, CZ2008

Valentina Shuklina ukončila činnost jako sbormistr2007

DVD Foerstrovy Osenice 2007 ()2007

CD Jaro v Hrusicích (ČT)2007

Premiéra skladby Jaro v Hrusicích (M. Kořínek)
Česká televize2007

koncertní zájezd ke 40. výročí vzájemných styků PSPU a Werk-Chor
Troisdorf, DE2007

Foestrovy Osenice
Osenice a okolí, CZ2007

Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu
Vlachovo Březí, CZ2007

Mgr. Libor Sládek zahájil činnost jako umělecký poradce
2006

září


2006

Valentina Shuklina zahájila činnost jako sbormistr2005

DVD Foerstrovy Osenice 2005 (PSPU)2005

Stanislav Pešička ukončil činnost jako sbormistr2005

Solon Kladas ukončil činnost jako sbormistr
2004


Lokev, SL2004

Solon Kladas zahájil činnost jako sbormistr

2003

CD A. Dvořák, Stabat mater (PSPU)2003

CD Osenice-Svěcení varhan (PSPU)2002

CD Praha-Hamburk, Evropa v díle J. B. Foerstra (PSPU)2002

Premiéra skladby Otci (Jan Hanuš)
Praha2002

Premiéra skladby Memento (Jiří Laburda)
Praha2001

CD Co život dal - J. B. Foerster (PSPU)2001

Premiéra skladby Pesso della liberta (Miki Jelínek)
Cividale-IT1999

Stanislav Pešička zahájil činnost jako sbormistr1998

CD Pražské mužské sbory (PSPU)1995

červenec

Jaroslav Brych ukončil činnost jako sbormistr1995

leden

Jaroslav Brych zahájil činnost jako sbormistr1994

Antonín Šídlo ukončil činnost jako sbormistr1978

Antonín Šídlo zahájil činnost jako sbormistr1976

Jan Kasal ukončil činnost jako sbormistr1958

Metod Doležil ukončil činnost jako sbormistr1958

Miroslav Venhoda ukončil činnost jako sbormistr1957

Miroslav Venhoda zahájil činnost jako sbormistr1957

Jan Kasal zahájil činnost jako sbormistr1956

Metod Doležil ukončil činnost jako sbormistr1923

Metod Doležil zahájil činnost jako sbormistr1922

Metod Doležil zahájil činnost jako sbormistr1921

František Spilka ukončil činnost jako sbormistr1914

březen

Premiéra skladby Sedmdesát tisíc (Leoš Janáček)
Benešov u Prahy1908

Sbor byl založen roku 1908.1908

František Spilka zahájil činnost jako sbormistrPublikování nebo šíření obsahu bez předchozího souhlasu je zakázáno. Za obsah textů odpovídají jejich autoři.

O nás   Kontakty   Inzerce   Podmínky užívání   Cookies

Časopis Cantus   Festa academica   czech-choirs.eu (en)